Full genealogy of the braque du Bourbonnais


Name
Year
breeder
Studbook nb
Number of generations:
123456789101112131415

Language:
Version française English version

6156 Bourbonnais

1968
1Rasteau alias Pyrrhus (TI)
Avg. COI in 1968 = 0%
1972
2Visco (RI)
3Vickye (RI)
Avg. COI in 1972 = 0%
1973
4Igor (TI)
5Irwy (TI)
6IWatt (TI)
Avg. COI in 1973 = 0%
1974
7Java (TI)
8Junior (TI)
9Joan (TI)
10Jessie (TI)
11Jet (TI)
12Jim (TI)
13Jonc (TI)
14Jask (TI)
Avg. COI in 1974 = 6.25%
1975
15Lina alias Gina (TI)
16Lara du Rocher des Jastres
17Lascar du Rocher des Jastres
18Lima du Rocher des Jastres
19Loika du Rocher des Jastres
20Luron du Rocher des Jastres alias Mobylette
21Lyre du Rocher des Jastres
22Lassy (TI)
Avg. COI in 1975 = 3.13%
1976
23Medoc du Rocher des Jastres
24Mega du Rocher des Jastres
25Mira Bella du Rocher des Jastres
26Miss du Rocher des Jastres
27Mokie du Rocher des Jastres
28Moska du Rocher des Jastres
29Mousse du Rocher des Jastres
30Moustic du Rocher des Jastres
31Maxi (TI)
32Milord (TI)
33Max (TI)
34Mao (TI)
Avg. COI in 1976 = 14.58%
1977
35Neron (TI)
36Noan des Bugadieres
Avg. COI in 1977 = 0%
1978
37O'Story du Rocher des Jastres
38Ode du Rocher des Jastres
39Oklan du Rocher des Jastres
40Old Chap du Rocher des Jastres
41Opaline du Rocher des Jastres
42Orika du Rocher des Jastres
43Orka du Rocher des Jastres
44Orson du Rocher des Jastres
45Olga
46Ophelie dite Opale
47Ornella
48Orphee
49Othello
50Olaf dit Orion
51Omar
52Orion
53Oural
54Orlane
55Ophelie dite Ona
56Obus
57Olaf
58Olympe
59Omar dit Onyx
60Onyx
61Opale
62Oree
63Ovni
64Ozone
65Orphee de la Vallee de Canbiere
Avg. COI in 1978 = 4.74%
1979
66Piruit alias Diane (TI)
67Panka de la Vallee de Canbiere
68Piki de la Vallee de Canbiere
69Polk de la Vallee de Canbiere
70Paf de la Vallee de Canbiere
71Pimms (TI)
72Pacha
73Para
74Piana
75Pipo
76Pink du Rocher des Jastres
77Polka du Rocher des Jastres
78Pronto du Rocher des Jastres
Avg. COI in 1979 = 26.44%
1980
79Reine
80Roxane
81Rubis
82Raffut
83Rif
84Rita
85Rocky de la Vallee de Canbiere
86Reyna de la Vallee de Canbiere
87Rodia de la Vallee de Canbiere
88Rudie de la Vallee de Canbiere
89Rac des Bugadieres
90Radjah des Bugadieres
91Raia des Bugadieres
92Razzia des Bugadieres
93Rayia du Coeur Volant
94Rians du Coeur Volant
95Rica du Coeur Volant
96Ruben du Coeur Volant
97Rubis du Coeur Volant
98Rasteau
99Ravaude
100Rolls
101Royce
102Rac du Rocher des Jastres
103Rima du Rocher des Jastres
104Rouette du Rocher des Jastres
Avg. COI in 1980 = 22%
1981
105Scipion du Rocher des Jastres
106Skarol du Rocher des Jastres
107Skira du Rocher des Jastres
108Skrenn du Rocher des Jastres
109Spinaker du Rocher des Jastres
110Story du Rocher des Jastres
111Suki du Rocher des Jastres
112Sandy de la Vallee de Canbiere
113Stan de la Vallee de Canbiere
114Happiness' Bulldogs Salluste
115Happiness' Bulldogs Sepia
116Happiness Bulldogs Shilo
117Happiness' Bulldogs Sireine
118Happiness' Bulldogs Suzette
119Story de la Benigousse
120Happiness Sonate
121Happiness Sabord
122Happiness Sybele
123Happiness Sanka
124Happiness Sophie
125Happiness Sapience
126Happiness Schoschote
127Stella (TI)
Avg. COI in 1981 = 14.27%
1982
128Tino
129Titan
130Titus
131Toscan
132Tania
133Tching
134Tintin alias Theo
135Tobby
136Tam des Bugadieres
137Tina des Bugadieres
138Teck du Rocher des Jastres
139Telma du Rocher des Jastres
140Tarin du Coeur Volant
141Thalie du Coeur Volant
142Happiness Tamou
143Happiness Tarass
144Happiness Taza
145Happiness Tiphaine
146Happiness Tolbiac
147Happiness Troncais
148Trac de la Vallee de Canbiere
149Titus de la Vallee de Canbiere
150Tac de la Vallee de Canbiere
151Tosca
152Tarzo
153Thessa
154Thais
155Titus(2)
156Trio
157Tanka
158Tango
159Telga
160Tania(2)
161Twist
162Tauves des Gorges de Franchard
163Tanit des Gorges de Franchard
164Tatlor des Gorges de Franchard
165Tessy des Gorges de Franchard
166Thales des Gorges de Franchard
167Taras des Gorges de Franchard
168Tora de la Benigousse
169Tiane de la Benigousse
170Tor de la Benigousse
171Tresor de la Benigousse
172Turquoise de la Benigousse
173Happiness Thesee
174Happiness Tokay
175Happiness Theo
176Happiness Trognon
177Happiness Tuffeau
178Happiness Tartifume
179Triscotte
180Toute Belle
181Tricobios
182Tina
183Tristan
184Tibo
185Tartine
186Tralala
Avg. COI in 1982 = 8.98%
1983
187Ulla
188Ulis
189Ulla du Rocher des Jastres
190Uno du Rocher des Jastres
191Urac du Rocher des Jastres
192Urbise du Rocher des Jastres
193Urgo du Rocher des Jastres
194Uric du Rocher des Jastres
195Urikan du Rocher des Jastres
196Uroc du Rocher des Jastres
197Uron du Rocher des Jastres
198Urs du Rocher des Jastres
199Urac de la Vallee de Canbiere
200Ulla de la Vallee de Canbiere
201Urphee de la Vallee de Canbiere
202Happiness Ulryk
203Happiness Une Amie
204Happiness Untel
205Happiness Utah
206Happiness Utsy
207Happiness Ut
208Happiness Ubabaninouchette
209Happiness Ubert
210Happiness Udgine
211Happiness Udson
212Happiness Ugo
213Happiness Uhlan
214Happiness Ukange
215Happiness Umour
216Happiness Urcie
217Happiness Urielle
218Utah de la Benigousse
219Util de la Benigousse
220Urac de la Benigousse
221Ulna de la Benigousse
222Urzy du Coeur Volant
223Ussar du Coeur Volant
224Uric du Coeur Volant
225Urvil du Coeur Volant
226Ubu
227Ugo
228Utrillo
229Ut
230Ula
231Urielle
232Urbina des Bugadieres
233Urfee des Bugadieres
234Uron des Bugadieres
235Uxi des Bugadieres
236Upsy des Bugadieres
237Uca des Bugadieres
238Ulm des Gorges de Franchard
239Ute des Gorges de Franchard
240Urfa des Gorges de Franchard
241Urbain
242Utopie
243Upsa
244Urgo
245Udo
246Urlan
247Una de la Vallee de Canbiere (TI)
248Urane de la Vallee de Canbiere (TI)
249Usson de la Vallee de Canbiere (TI)
250Unaud de la Vallee de Canbiere
251Urfee
252Uranie
253Uth
Avg. COI in 1983 = 13.23%
1984
254Vanda
255Veinard
256Vicq
257Vega
258Veinard du Pays d'Allen
259Vaillant du Pays d'Allen
260Volca
261Val
262Vanille
263Vicks
264Vodka
265Vanille de la Benigousse
266Vodka de la Benigousse
267Volcan de la Benigousse
268Happiness Varech
269Happiness Verdi
270Happiness Vidoc
271Happiness Volga
272Happiness Vouvray
273Happiness Vulcain
274Vadim des Gorges de Franchard
275Valmy des Gorges de Franchard
276Verone des Gorges de Franchard
277Volt des Gorges de Franchard
278Vagabon
279Vanesa
280Vania
281Vano
282Versino
283Vicont
284Voyou
285Happiness Violette
286Happiness Virgile
287Happiness Vox
288Happiness V'lan
289Happiness Va-Tout
290Happiness Val Jean
291Happiness Verdun
292Happiness Versailles
293Happiness Vichy
294Happiness Voltaire
295Valky
296Vodka(2)
297Voyou(2)
298Venus
299Vasco
300Vania(2)
301Valda de la Benigousse
302Valse de la Benigousse
303Vive de la Benigousse
304Vega de la Benigousse
305Venus de la Benigousse
306Varus des Gorges de Franchard
307Vania(3)
308Volga
309Violette
310Victoire
311Valdouce
312Varus
313Victor
314Venus(2)
315Valmy du Coeur Volant
316Vanie du Coeur Volant
317Vlack de la Benigousse
Avg. COI in 1984 = 8.91%
1985
318Happiness Abeille
319Azor
320Athos
321All
322Athie
323Angeot de Julius Forum
324Anouk de Julius Forum
325Anton de Julius Forum
326Athis de Julius Forum
327Athos de Julius Forum
328Axel de Julius Forum
329Atome des Gorges de Franchard
330Atlas des Gorges de Franchard
331Axelle des Gorges de Franchard
332Ariane des Gorges de Franchard
333Happiness Arsene
334Amie de la Benigousse
335Anais de la Benigousse
336Arock de la Benigousse
337Athos de la Benigousse
338Aramis de la Benigousse
339As de la Benigousse
340Alpha de la Benigousse
341Happiness Absynthe
342Happiness Alban
343Happiness Agate
344Happiness Aumale
345Alfa
346Axal
347Amiss
348Alzia de la Vallee de Canbiere
349Alba de la Vallee de Canbiere
350Ariane de la Vallee de Canbiere
351Aloubi du Pays d'Allen
352Aluchon du Pays d'Allen
353Astuce de la Benigousse
354ALuron de la Benigousse
355Alba du Rocher des Jastres
356Albane du Rocher des Jastres
357Arcane du Rocher des Jastres
358Astek du Rocher des Jastres
359Astre du Rocher des Jastres
360Abeil du Rocher des Jastres
Avg. COI in 1985 = 22.23%
1986
361Betty
362Bequa
363Bella
364Beuck
365Baron
366Bella du Marchidial
367Bergere du Marchidial
368Billy du Marchidial
369Betty du Marchidial
370Bavis du Marchidial
371Bulle du Marchidial
372Blondie de la Benigousse
373Blue Bell Girl de la Benigousse
374Boum de la Benigousse
375Buck de la Benigousse
376Bella de la Benigousse
377Bunny de la Benigousse
378Berenice dite Baya
379Brunibiol
380Biscotte
381Baba
382Belle
383Balou
384Happiness Beguin
385Brindille des Bugadieres
386Happiness Balzac
387Happiness Berry
388Happiness Beatty
389Happiness Brioche
390Happiness Babouche
391Happiness Bleuette
392Happiness Banco
393Happiness Blue
394Happiness Bledine
395Happiness Bergamote
396Happiness Benji
397Besugne
398Biche
399Babel
400Bambou
401Bandit
402Barry
403Basile
404Balie de Julius Forum
405Baya de Julius Forum
406Blane de Julius Forum
407Brenus de Julius Forum
408Bebert (TI)
409Britt des Grandes Origines
410Bouli des Grandes Origines
411Belle des Grandes Origines
412Bleik des Grandes Origines
413Bebere des Grandes Origines
414Betsy des Grandes Origines
415Bachelor de Genest
416Bolero de Genest
417Berlo de Genest
418Brume de Genest
419Beam de Genest
420Brackies de Genest
421Bali de la Croix Saint Loup
422Bambi de la Croix Saint Loup
423Bora de la Croix Saint Loup
424Bettina de la Croix Saint Loup
425Blika de la Croix Saint Loup
426Bidule de la Croix Saint Loup
427Belphegor de la Croix Saint Loup
428Brennus de la Benigousse
429Brio de la Benigousse
430Brune de la Benigousse
431But Haut de la Benigousse
432Bolide de la Benigousse
433Butin de la Benigousse
434Biche de la Benigousse
435Bruyere de la Benigousse
436Becane de la Benigousse
437Bombe de la Benigousse
438Bloodie des Rives de Gamont
439Byblos des Rives de Gamont
440Beauty des Rives de Gamont
441Bianca des Rives de Gamont
442Betsy des Rives de Gamont
443Brescia des Rives de Gamont
444Bussie des Rives de Gamont
445Happiness Bezef
446Happiness Baryne
447Happiness Bambou
448Happiness Bemol
449Happiness Bourbon
450Happiness Baroud
451Happiness Bracco
452Happiness Bibie
453Brutus
454Brams
455Belle(2)
456Betty(2)
Avg. COI in 1986 = 14.51%
1987
457Clary (TI)
458Calin de Prebois (braque français)
459Happiness Chiffon
460Happiness Cannelle
461Happiness Carmen
462Corba de la Vallee de Canbiere
463Cracq de la Vallee de Canbiere
464Cassis (TI)
465Calin de Julius Forum
466Candie de Julius Forum
467Cesar de Julius Forum
468Cleopatre de Julius Forum
469Calie de Julius Forum
470Comper du Bocage de Keronic
471Cyrus du Bocage de Keronic
472Chabraque du Bocage de Keronic
473Cadix du Bocage de Keronic
474Cora des Brandes Tixieres
475Caty des Brandes Tixieres
476Cloe des Brandes Tixieres
477Cob des Brandes Tixieres
478Clea des Brandes Tixieres
479Clary des Brandes Tixieres
480Chris des Brandes Tixieres
481Cassia
482Champion
483Cesar
484Choupette
485Cathy
486Cora
487Ceto du Marchidial
488Cross du Marchidial
489Cesar du Marchidial
490Cybele du Marchidial
491Clio du Marchidial
492Candie du Marchidial
493Chinon
494Cristal dit Calife
495Clovis
496Clyde
497Charme
498Canaille
499Chapka
500Cobra
501Capi
502Crack
503Chipsy
504Colt de la Benigousse
505Caid de la Benigousse
506Com Vous de la Benigousse
507Caline de la Benigousse
508Cintia de la Benigousse
509Cet As de la Benigousse
510Coquine (TI)
511Cartouche (TI)
512Criss du Rocher des Jastres
513Cebebe du Rocher des Jastres
514Coco du Rocher des Jastres
515Cheops
516Cyrus
517Clovis(2)
518Cali
519Clea
520Canelle
521Canaille(2)
522Clary Diane
523Champion(2)
524Calicoba du Pech du Cayrol
525Cunegonde du Pech du Cayrol
526Cup Oftea du Pech du Cayrol
527Camping Caravaning du Pech du Cayrol
528Conquistador du Pech du Cayrol
529Celestin du Pech du Cayrol
530Colombo du Pech du Cayrol
531Caline du Pech du Cayrol
532Cleopatra du Pech du Cayrol
533Chipie du Pech du Cayrol
534Col des Vieilles Bauges
535Corsane des Vieilles Bauges
536Catch de la Benigousse
537Cachou de la Benigousse
538Chipie de la Benigousse
539Ce Luron de la Benigousse
540Cybele des Rives de Gamont
541Cyrah des Rives de Gamont
542Cevennes des Rives de Gamont
543Chopin des Rives de Gamont
544Cartouche de la Croix Saint Loup
545Canelle de la Croix Saint Loup
546Chloe de la Croix Saint Loup
547Cesar de la Croix Saint Loup
548Cabot de la Croix Saint Loup
549Cora de la Croix Saint Loup
550Happiness Cerise
551Happiness Chipie
552Happiness Cesar
553Happiness Chopin
554Camel (TI)
555Happiness Champagne
556Happiness Chouya
557Happiness Christelle
558Chloe
559Cabyle
560Caline
561Clio
562Cory
563Corsaire
564Charlton
565Coquin
566Charlie
567Carlos
Avg. COI in 1987 = 17.31%
1988
568Donna de la Mazorra
569Douchka de la Benigousse
570Darius de la Benigousse
571Drac de la Benigousse
572D'Uno de la Benigousse
573Duc de la Benigousse
574Deluree de la Benigousse
575D'Une Fee de la Benigousse
576Diane de la Benigousse
577Dolly de la Benigousse
578Darling des Brandes Tixieres
579Drill des Brandes Tixieres
580Dick des Terres du Chateau
581Dolly des Terres du Chateau
582Diane des Terres du Chateau
583Diva des Terres du Chateau
584Daisy des Terres du Chateau
585Duc des Terres du Chateau
586Happiness Diwall
587Happiness Dick
588Happiness Daphne
589Diva de la Benigousse
590Doc de la Benigousse
591Dur a Cuire de la Benigousse
592Driska de la Benigousse
593Durga de la Benigousse
594Daisy de la Benigousse
595Daphne de Julius Forum
596Dora de Julius Forum
597Dundy de Julius Forum
598Dax
599Dino
600Dicky
601Diable Gris
602Diamant Bleu
603Darius
604Djago
605Dagobert
606Duchesse
607Dora
608Dixie de Genest
609Dick de Genest
610Daguet de la Folieheche
611Daine de la Folieheche
612Dune de la Folieheche
613Draine de la Folieheche
614Dahut de la Folieheche
615Happiness Duballot
616Happiness Djin
617Happiness Doug
618Happiness Dorian
619Happiness Diane
620Happiness Driba
621Happiness Diva
622Dune de la Vallee du Caramy
623Duck de la Vallee du Caramy
624Dick de la Vallee du Caramy
625Diams de la Vallee du Caramy
626Duc
627Dora(2)
628Dalhia
629Daisy
630Dorka
631Dalou
632Diogene
633Dandy alias Diabolo
634Dikci
635Diffa
636Datcha
637Diese du Rocher des Jastres
638Diam du Rocher des Jastres
639Dali de la Croix Saint Loup
640Diane de la Croix Saint Loup
641Dolly de la Croix Saint Loup
642Drop de la Croix Saint Loup
643Douchka de la Croix Saint Loup
644Dorisse de la Croix Saint Loup
645Domie de la Croix Saint Loup
646Doko de la Benigousse
647Deesse de la Benigousse
648Duc de la Benigousse(2)
649Dan de la Benigousse
650Dior de la Benigousse
651Darius de la Mare aux Grives
652Dick de la Mare aux Grives
653Droopy de la Mare aux Grives
654Daisy de la Mare aux Grives
655Douchka de la Folieheche
656Dolto de la Folieheche
657Drac de la Folieheche
658Djami
659Domino
660Dorackis
661Dundee
662Douchka
663Diane
664Dolly
665Daisy(2)
666Duc(2)
667Dalton de la Benigousse
668Diamant Bleu de la Benigousse
669Debrouillard de la Benigousse
670Drop de la Benigousse
671Diable Gris de la Benigousse
672Diego de la Benigousse
673Delicieuse de la Benigousse
674Dyna de la Benigousse
675Delia de la Benigousse
676Dollar de la Benigousse
677Madame du Barry
Avg. COI in 1988 = 19.41%
1989
678Happiness Estoc
679Happiness Epice
680Happiness Esmat
681Happiness Elsa
682Eden de la Benigousse
683Eva de la Benigousse
684Epsilon de la Benigousse
685Erton de la Benigousse
686Ep de la Benigousse
687Eureka de la Benigousse
688Emma de la Benigousse
689Enna de la Benigousse
690E'Menou des Brandes Tixieres
691Erika de la Benigousse
692Evy de la Benigousse
693Ego de la Benigousse
694Elia de la Benigousse
695Emma de la Benigousse(2)
696Elga de la Benigousse
697Elma de la Benigousse
698Happiness Elfy
699Happiness Emy
700Happiness Elliot
701Elbe de Genest
702Edda de Genest
703Epte de Genest
704Evy de Genest
705Erg de Genest
706Eve
707Edda
708Eclair du Pontelle de Maicou
709Eros du Pontelle de Maicou
710Extra du Pontelle de Maicou
711Elysee du Pontelle de Maicou
712Ego du Pontelle de Maicou
713Edgard du Pontelle de Maicou
714Emir du Pontelle de Maicou
715Emie du Pontelle de Maicou
716Eh Toi de la Benigousse
717Eddy de la Benigousse
718Emir de la Benigousse
719Evy de la Benigousse(2)
720Eclat de la Benigousse
721Eclair de la Benigousse
722Eden
723Espoir
724Eclair
725Espion
726Elsa
727Etoile
728Eloi
729Eole
730Elton
731Eliot
732Elsa(2)
733Epine
734Elster
735Eva du Marchidial
736Elfe du Marchidial
737Elisa du Marchidial
738Eglantine
739Elsa(3)
740Elvis
741Elue
742Ermes
743Ermine
744Eyfel
745Eden(2)
746Eva
747Eole de Julius Forum
748Erika de Julius Forum
749Eros de Julius Forum
750Happiness Eloi
751Happiness Erfoud
752Happiness Enngie
753Happiness Estelle
754Happiness Echo
755Eloise du Grand Bois Saint Albert
756Elsa du Grand Bois Saint Albert
757Emeraude du Grand Bois Saint Albert
758Eureca du Grand Bois Saint Albert
759Erode du Grand Bois Saint Albert
760Eros
761Eider
762Eden(3)
763Etoile(2)
764Emile
765Elu
766Eole(1)
767Echo du Rocher des Jastres
768Elma du Rocher des Jastres
769Epee du Rocher des Jastres
770Erika du Rocher des Jastres
771Erost du Rocher des Jastres
772Etap du Rocher des Jastres
773Elfe du Rocher des Jastres
774Eh-Rocky
775Eh-Nais
776Happiness EHermes
777Happiness Elza
778Happiness Eddy
779Happiness Eustache
780Eole des Gorges de Franchard
781Eddy des Gorges de Franchard
782Essen des Gorges de Franchard
783Ermes du Pech du Cayrol
784Eva du Pech du Cayrol
785Elisa du Pech du Cayrol
786Ernani du Pech du Cayrol
787Erick du Pech du Cayrol
788Enarque du Pech du Cayrol
789Eros du Pech du Cayrol
790Ector du Pech du Cayrol
791Elka du Pech du Cayrol
792Etna du Pech du Cayrol
793Edmee du Pech du Cayrol
794Elna du Pech du Cayrol
795Eh-oui du Pech du Cayrol
796Efficace du Pech du Cayrol
797Ericka du Pech du Cayrol
798Emie du Pech du Cayrol
799Eole(3)
800Eliette
801Estelle
802Eclipse
803Eolie
804Eddie
805Elia
806Eclypse
807Ecume
808Elvinka
809Elka
810Emy
811Elsa du Cottage des Tilleuls
812Happiness E'Rusquet
813Happiness Erek
814Eh Joli Coeur
815Esther
816Eh Jolie Blonde
817Elga
818Eh Gai Luron
819Elvire
820Espion(2)
821Eliote
822Evy
823Elly
824Etincelle
825Elbrouk de la Benigousse
826Echo de la Benigousse
827Eh Toi Belle de la Benigousse
828Espoir de la Benigousse
Avg. COI in 1989 = 14.95%
1990
829Fanny
830Farrouck
831Fabia de Sologne Bourbonnaise
832Fatwa de Sologne Bourbonnaise
833Fjord de Sologne Bourbonnaise
834Fleur de Sologne Bourbonnaise
835Flora de Sologne Bourbonnaise
836Fanon
837Farra
838Fulda
839Flambo
840Flambeur
841Fidgie
842Flippi
843Flack
844Flora
845Furka
846Fleche
847Fioni
848Foxie
849Franky
850Fiona
851Futee
852Flika
853Fox
854Forband de la Folieheche
855Fayard de la Folieheche
856Futee de la Folieheche
857Folie de la Folieheche
858Fanchon de la Benigousse
859Felicy de la Benigousse
860Field-Trial de la Benigousse
861Folie de la Benigousse
862Firius de la Benigousse
863Fram de la Benigousse
864Fanzie de la Benigousse
865Fix de la Benigousse
866Fax de la Benigousse
867Floc de la Benigousse
868Floyod des Gorges de Franchard
869Flicka des Gorges de Franchard
870Faro des Gorges de Franchard
871Flambaud des Gorges de Franchard
872Fabius des Gorges de Franchard
873Flaming des Gorges de Franchard
874Fakir des Gorges de Franchard
875Happiness Flibust
876Happiness Framboise
877Happiness Finette
878Happiness Filou
879Happiness Fiston
880Happiness Fram
881Happiness Finou
882Happiness Fredo
883Happiness FSouris
884Folie's des Rives de Gamont
885Flora des Rives de Gamont
886Fany des Rives de Gamont
887Furie des Rives de Gamont
888Fine des Rives de Gamont
889Fauve des Rives de Gamont
890Fidji des Rives de Gamont
891Flac de la Benigousse
892Flika de la Benigousse
893Flic de la Benigousse
894Fifi de la Benigousse
895Furie de la Benigousse
896Happiness Florie
897Happiness Frimousse
898Happiness Flingueur
899Happiness Ficelle
900Happiness Fanny
901Field de Julius Forum
902Filou de Julius Forum
903Finaud de Julius Forum
904Fleur de Julius Forum
905Foulia de Julius Forum
906Fram de Julius Forum
907Fute de Julius Forum
908Flamme du Champs du Paradis
909Furst du Champs du Paradis
910Fanny de la Benigousse
911Fleur de la Benigousse
912Fute de la Benigousse
913Fee de la Benigousse
914Fora de la Benigousse
915Flop de la Benigousse
916Frio de la Benigousse
917Fido de la Benigousse
918Flair de la Benigousse
919Flash
920Falk
921Forban
922First
923Flamme
924Fee
925Flora des Terres du Chateau
926Fanny des Terres du Chateau
927Farah des Terres du Chateau
928Filou des Terres du Chateau
929Falcor des Terres du Chateau
930Flip des Terres du Chateau
931Flash des Terres du Chateau
932Faveur de la Benigousse
933Fidji de la Benigousse
934Flamme de la Benigousse
935Frac de la Benigousse
936Fidele de la Benigousse
937Far de la Benigousse
938Flute de la Benigousse
939Fakir
940Fifty
941Fanny(2)
942Feet
Avg. COI in 1990 = 18.71%
1991
943Grise du Pontelle de Maicou
944Gamin du Pontelle de Maicou
945Gold du Pontelle de Maicou
946Golfe du Pontelle de Maicou
947Girl du Pontelle de Maicou
948Grace du Pontelle de Maicou
949Happiness Gsuzette
950Happiness Gina
951Happiness Gibus
952Garou des Rives de Gamont
953Golden des Rives de Gamont
954Gamay des Rives de Gamont
955Glamour des Rives de Gamont
956Gai-Luron des Rives de Gamont
957Gamine de la Benigousse
958Gyn's de la Benigousse
959Genie de la Benigousse
960Greta de la Benigousse
961Geo de la Benigousse
962Grafiti
963Gael
964Gitane
965Gipsy
966Gaspard
967Goliath
968Gedeon
969Gamin de la Benigousse
970Garou
971Golf
972Glycine
973Gilkie
974Giddy-Girl
975Greta(2)
976Garden
977Granit
978Gipsy(2)
979Gary
980Girl
981Grive des Travers de l'Herault
982Goupil des Travers de l'Herault
983Gentil des Travers de l'Herault
984Gag des Travers de l'Herault
985Gaia des Travers de l'Herault
986Gamine des Travers de l'Herault
987Gipsy(3)
988Girl(2)
989Gina
990Guss
991Gabie
992Geny(2)
993Gamin
994Gretta
995Gamine
996Guepe
997Gitan
998Gaulois
999Gitane(2)
1000Grigou
1001Gueret de la Folieheche
1002Givree de la Folieheche
1003Granit de la Folieheche
1004Gipsy II
1005Gloria
1006Gipsy I alias Blanche
1007Gribouille
1008Gold
1009Gin
1010Grant du Chene Grive
1011Gary du Chene Grive
1012Gus du Chene Grive
1013Greta du Chene Grive
1014Graine du Chene Grive
1015Ginie du Chene Grive
1016Gao du Vallon des Courances
1017Geisha du Vallon des Courances
1018Giga du Vallon des Courances
1019Ginger du Vallon des Courances
1020Girl du Vallon des Courances
1021Guiness du Vallon des Courances
1022Griffe(2)
1023Griotte
1024Galopin
1025Gazette
1026Glenn
1027Greta
1028Griot
1029Geisha
1030Ganga de la Benigousse
1031Gina de la Benigousse
1032Gloria de la Benigousse
1033Grive de la Benigousse
1034Gipsy(4)
1035Gina(2)
1036Gitane(3)
1037Galaxie
1038Guidoline
1039Gold(2)
1040Gaston
1041Gavroche
1042Gool
1043Gateau dou Becadoun
1044Gilou dou Becadoun
1045Gipsy dou Becadoun
1046Gina dou Becadoun
1047Gitane dou Becadoun
1048Gitan dou Becadoun
1049Golden de la Benigousse
1050Gag de la Benigousse
1051Goya de la Benigousse
1052Gut de la Benigousse
1053Gaillard de la Benigousse
1054Grace de la Benigousse
1055Gaulois du Pontelle de Maicou
1056Gentiane du Pontelle de Maicou
1057Gipsy du Pontelle de Maicou
1058Gemeau du Pontelle de Maicou
1059Griffe
1060Gelinotte
1061Gafsa
1062Guimauve
1063Gerfaut
1064Garrot
1065Gini
1066Grace
1067Gary(2)
1068Gamine des Gorges de Franchard
1069Gus des Gorges de Franchard
1070Griotte des Gorges de Franchard
1071Geny des Gorges de Franchard
1072Gazelle des Gorges de Franchard
1073Gessie du Pech du Cayrol
1074Gypsy du Pech du Cayrol
1075Gino du Pech du Cayrol
1076Goodluck du Pech du Cayrol
1077Happiness Gerfaut
1078Happiness Gita
1079Happiness Gaby
1080Happiness Greg
1081Happiness Gazelle
1082Happiness Gloria
1083Galway des Rives de Gamont
1084Happiness Goya
1085Happiness Gaby(2)
1086Happiness Groseille
1087Happiness Gus
1088Happiness Gadget
1089Ginger
1090Ghandi
1091Gold(3)
1092Galee
1093Phantom Belle La Bete
1094Phantom Dusty Snow
1095Phantom Mademoiselle Maggie
1096Girl de Merihourt
1097Gribou de Merihourt
1098Gipe de Merihourt
1099Glaoui de Merihourt
1100Grisby du Vetiver
1101Gaston du Vetiver
1102Gibus du Vetiver
1103Gribouille du Vetiver
1104Griotte du Vetiver
1105Gex
1106Guth
1107Gloria(2)
1108Gina(3)
1109Gigi
1110Gim
1111Gilda
1112Gastine du Pontelle de Maicou
1113Gilda du Pontelle de Maicou
1114Gory du Pontelle de Maicou
1115Grim du Pontelle de Maicou
1116Golf du Pontelle de Maicou
1117Gin du Pontelle de Maicou
Avg. COI in 1991 = 17.35%
1992
1118Harley
1119Hockey
1120Hermione
1121He Jolie Blonde
1122Hecate
1123Hulysse
1124Hook
1125Hermes
1126Hubu
1127Halte-La
1128Hextra dit Huron de la Benigousse
1129Hindy de la Benigousse
1130Hisis de la Benigousse
1131Hugo de la Benigousse
1132Hector de la Benigousse
1133Huroc de la Benigousse
1134Harmonie de la Benigousse
1135Hemos de la Benigousse
1136Hop'la de la Benigousse
1137Helia de la Benigousse
1138Harry des Travers de l'Herault
1139Hetty des Travers de l'Herault
1140Hevea des Travers de l'Herault
1141Hiris des Travers de l'Herault
1142Help des Travers de l'Herault
1143Heros des Travers de l'Herault
1144Heidi des Travers de l'Herault
1145Hercule
1146Hemy
1147Happy
1148Hiffy
1149Hassan
1150Hubert I
1151Houka
1152Heidi
1153Honorine
1154Hubert II
1155Phantom Tres Bien Amie
1156Hashley du Pontelle de Maicou
1157Hockey du Pontelle de Maicou
1158Huronne du Pontelle de Maicou
1159Hindy du Pontelle de Maicou
1160Heros du Pontelle de Maicou
1161Huno du Pontelle de Maicou
1162Hermes du Pontelle de Maicou
1163Hurbelle du Pontelle de Maicou
1164Hapache du Pontelle de Maicou
1165Heidi du Pontelle de Maicou
1166Huc du Pontelle de Maicou
1167Hugo du Pontelle de Maicou
1168Heidi(2)
1169Handi
1170Heros
1171Herex
1172Helsa
1173Hity
1174Hermine
1175Herminie
1176Hermione(2)
1177Hugo
1178Haxo
1179Huriel
1180Hermine(2)
1181Hermine(3)
1182Has
1183Hydile
1184Hutchie
1185Hase du Pontelle de Maicou
1186Hanour du Pontelle de Maicou
1187Harloup
1188Houka(2)
1189Helios
1190Hurielle
1191Hiatus d'An Naoned
1192Phantom Cassandra
1193Phantom Chante
1194Phantom Cheyenne
1195Phantom Calvin
1196Phantom Cooter of R.H.
1197Phantom Cavalier
1198Phantom C'est Isabella
1199Hary
1200Higor
1201Heidi(3)
1202Hula
1203Heutch
1204Hyda
Avg. COI in 1992 = 18.41%
1993
1205Ines des Plaines de la Forterre
1206Ioka des Plaines de la Forterre
1207Isard des Plaines de la Forterre
1208Irka des Plaines de la Forterre
1209Ianki des Plaines de la Forterre
1210Iona
1211Idole du Pontelle de Maicou
1212Iola du Pontelle de Maicou
1213Itac du Pontelle de Maicou
1214Ivresse du Pontelle de Maicou
1215Ino du Pontelle de Maicou
1216Ice cream de la Source du Theil
1217Ip'so de la Source du Theil
1218Ioll de la Source du Theil
1219Irice de la Source du Theil
1220Iago
1221Isis
1222Indi
1223Isa du Clos des Mariveaux
1224Ines
1225Irak
1226Irma
1227Igloo
1228Ibis
1229Ice
1230Idole
1231Image
1232Istock
1233Inda
1234Iona(2)
1235Ixia
1236Ibere
1237Iag du Chene Grive
1238Iris du Chene Grive
1239Iorba du Chene Grive
1240Ivan du Chene Grive
1241Icare du Chene Grive
1242Iosco du Chene Grive
1243Iole du Chene Grive
1244Igor des Gorges de Franchard
1245Ines des Gorges de Franchard
1246Indou des Gorges de Franchard
1247Iprince des Gorges de Franchard
1248Istop des Gorges de Franchard
1249Isak des Gorges de Franchard
1250Iris de la Folieheche
1251Isis de la Folieheche
1252Ibis de la Folieheche
1253Ides
1254Iris
1255Iorga
1256Idoc de la Benigousse
1257Idole de la Benigousse
1258Iota de la Benigousse
1259Iac de la Benigousse
1260Itac de la Benigousse
1261Ika de la Benigousse
1262Indra
1263Icare
1264Iris(2)
1265Ivora des Gorges de Franchard
1266Iholdy des Gorges de Franchard
1267Idole des Gorges de Franchard
1268Iseo du Boinouet
1269Indie du Boinouet
1270Indi des Pech Gros
1271Iota des Pech Gros
1272Isa des Pech Gros
1273Irun des Pech Gros
1274Igrec des Pech Gros
1275Isis des Pech Gros
1276Iti des Pech Gros
1277It des Pech Gros
1278Idefix des Pech Gros
1279Irun des Pech Gros(2)
1280Itac des Pech Gros
1281Iniki des Pech Gros
1282Inca des Pech Gros
1283Icar du Pontelle de Maicou
1284Illory du Pontelle de Maicou
1285Iona du Pontelle de Maicou
1286Itte du Pontelle de Maicou
1287Ideal du Pontelle de Maicou
1288Igor du Pontelle de Maicou
1289Irk
1290Igloo(2)
1291Igor
1292Io de l'Haute Vezere
1293Isis de l'Haute Vezere
1294Iton de l'Haute Vezere
1295Ixia de l'Haute Vezere
1296Irun de l'Haute Vezere
1297Iago de l'Haute Vezere
1298Iti de l'Haute Vezere
1299Ifrane du Pontelle de Maicou
1300Inter du Pontelle de Maicou
1301Ida du Pontelle de Maicou
1302Ideale du Pontelle de Maicou
1303Intox du Pontelle de Maicou
1304Indic du Pontelle de Maicou
1305Impact du Pontelle de Maicou
1306Isara du Boinouet
1307Iros du Boinouet
1308Isis du Boinouet
1309Irun du Boinouet
1310Ira de la Mare aux Grives
1311Iris de la Mare aux Grives
1312Ibis de la Mare aux Grives
1313Ixia de la Mare aux Grives
1314Iago de la Benigousse
1315Ibis de la Benigousse
1316Irma de la Benigousse
1317Izy de la Benigousse
1318Idole(2)
1319Indie
1320Isa
1321Igor(2)
1322Phantom Darne du Shardann
1323Phantom d'Artagnan Charbonne
1324Phantom Divin Jessie
1325Phantom Dona Conchita
1326Phantom Delure Chasseuse Desud
1327Phantom Demi Page
1328Phantom Dancin Belle
1329Phantom Desiree
1330Phantom du Barry Comtesse
1331Igor(3)
1332Ica
1333Indiana
1334Indien
1335Inca
1336Irak(2)
1337Iena d'An Naoned
1338Irun d'An Naoned
1339Ilus d'An Naoned
1340Iashi d'An Naoned
1341Isly d'An Naoned
1342Isis d'An Naoned
1343Igor de Merihourt
1344Isba de Merihourt
1345Isis de Merihourt
1346Isaac de Merihourt
1347Iznogoud alias Indy
1348Indiana(2)
1349Ilda
1350Iris(3)
1351Isouf
1352Ibis des Plaines de la Forterre
1353Idris des Plaines de la Forterre
1354Iris des Plaines de la Forterre
1355Ida des Plaines de la Forterre
1356Idole des Plaines de la Forterre
1357Indra des Plaines de la Forterre
1358Ida(2)
1359I'gribouille du Rocher des Jastres
1360Isa(2)
1361Igor(4)
1362Ibsie
1363Imbo
1364Iris(4)
1365Isac des Etangs d'Assat
1366Igor des Etangs d'Assat
1367Ida des Etangs d'Assat
1368Isis des Etangs d'Assat
1369Irma des Etangs d'Assat
1370Ibis des Etangs d'Assat
1371Iris(5)
1372Ida
1373Idraak
1374Irak(3)
1375Iode
Avg. COI in 1993 = 18.47%
1994
1376Jedi des Rives de Gamont
1377Jic des Rives de Gamont
1378Jupiter des Rives de Gamont
1379Jasmin des Rives de Gamont
1380Junon des Roches de Corvault
1381Jaffa des Roches de Corvault
1382Jimphy des Roches de Corvault
1383Jonas des Roches de Corvault
1384Java des Roches de Corvault
1385Jason de la Croix Saint Loup
1386Jipsie de la Croix Saint Loup
1387Joss de la Croix Saint Loup
1388Julius de la Croix Saint Loup
1389July de la Croix Saint Loup
1390Jumbo de la Croix Saint Loup
1391Jimy de la Croix Saint Loup
1392Phantom Energizer Bunny
1393Junior
1394Jordy
1395Jay
1396Jovis
1397Jalna
1398Jenny
1399Julie
1400Julo du Pontelle de Maicou
1401Junon du Pontelle de Maicou
1402Junky du Pontelle de Maicou
1403Jordan du Pontelle de Maicou
1404Jorka
1405Jef
1406Jordan
1407Jabadao
1408Jipsy
1409Justy
1410Javelot
1411Jocker
1412Jazz
1413Jessie
1414Jips de la Benigousse
1415Junior de la Benigousse
1416Joli-Coeur de la Benigousse
1417Jaspe de la Benigousse
1418Jina de la Benigousse
1419Jocker(2)
1420Jeunesse
1421Jump
1422Julie(2)
1423Jessy de la Benigousse
1424Jingo de la Benigousse
1425Jaguar de la Benigousse
1426Javotte de la Benigousse
1427Java de la Benigousse
1428Jiffy de l'Haute Vezere
1429Joe de l'Haute Vezere
1430Jessie de l'Haute Vezere
1431Jef de l'Haute Vezere
1432Jypsie de l'Haute Vezere
1433Judith d'An Naoned
1434Jasmino d'An Naoned
1435Jobic d'An Naoned
1436Burgundine Alpha Masquerade
1437Burgundine Alpha Apollo
1438Burgundine Alpha Apache
1439Burgundine Alpha Madame Midge
1440Burgundine Alpha Jenny
1441Burgundine Alpha Ahnee Windego
1442Burgundine Alpha Abigail
1443Burgundine Pk Beta Lefty
1444Burgundine Pk Beta Bonnie
1445Burgundine Pk Bijoux Delest
1446Burgundine Pk Beta Chaos Kate
1447Jupiter
1448Junon
1449Janus
1450Jack d'An Naoned
1451Justine d'An Naoned
1452Jule d'An Naoned
1453Jolie d'An Naoned
1454Joie d'An Naoned
1455Jericho du Bocage de Keronic
1456Jacks du Bocage de Keronic
1457Julius du Bocage de Keronic
1458Jimmy du Bocage de Keronic
1459Jep du Bocage de Keronic
1460Jicky du Bocage de Keronic
1461Jalna du Bocage de Keronic
1462Jerk des Pech Gros
1463Joy des Pech Gros
1464Jok des Pech Gros
1465Jag des Pech Gros
1466Jade des Pech Gros
1467Jorisse des Plaines de la Forterre
1468Junior des Plaines de la Forterre
1469Junon des Plaines de la Forterre
1470Jalna des Plaines de la Forterre
1471Jazz des Plaines de la Forterre
1472Jiphaine du Pontelle de Maicou
1473Jovni du Pontelle de Maicou
1474Java du Pontelle de Maicou
1475Java de la Croix Saint Loup
1476Junon de la Croix Saint Loup
1477Jade de la Croix Saint Loup
1478Jazz de la Croix Saint Loup
1479Joly de la Croix Saint Loup
1480Jenny de la Croix Saint Loup
1481Phantom Fancy Fillette
1482Phantom Force of Northland
1483Phantom Fatal Attraction
1484Phantom Francais Chasseure
1485Phantom Freckles Mandys Dusty
1486Phantom Faux Pas
1487Phantom Fascination
1488Juilia des Gorges de Franchard
1489Job des Farandieres
1490Judith des Farandieres
1491Jilda des Farandieres
1492Jussy dite Java des Farandieres
1493Jasmine des Farandieres
1494Jino des Farandieres
Avg. COI in 1994 = 20.27%
1995
1495Lala du Rocher des Jastres
1496Lena du Rocher des Jastres
1497Lux du Rocher des Jastres
1498Laser du Rocher des Jastres
1499Lise des Ronciers de la Vieille Eglise
1500Luis des Ronciers de la Vieille Eglise alias Lasco
1501Leo des Ronciers de la Vieille Eglise
1502Line des Ronciers de la Vieille Eglise
1503Litchi
1504Loy
1505Linotte du Pontelle de Maicou
1506Lali du Pontelle de Maicou
1507Lys du Pontelle de Maicou
1508Lami du Pontelle de Maicou
1509Lolotte
1510Leader du Prieur de la Roche
1511Lord du Prieur de la Roche
1512Lorna du Prieur de la Roche
1513Lea du Prieur de la Roche
1514Linotte
1515Lais
1516Lena
1517Lori
1518Leo
1519Laury des Etangs d'Assat
1520Lino des Etangs d'Assat
1521Lucky des Etangs d'Assat
1522Laika des Etangs d'Assat
1523Largo des Etangs d'Assat
1524Lipsie des Etangs d'Assat
1525Lysa des Etangs d'Assat
1526Levis du Plateau du Coq Noir
1527Lewis du Plateau du Coq Noir
1528Lord du Plateau du Coq Noir
1529Ludie du Plateau du Coq Noir
1530Leila du Plateau du Coq Noir
1531Lueur du Plateau du Coq Noir
1532Luka du Plateau du Coq Noir
1533L'Arnac du Pontelle de Maicou
1534Lascaut du Pontelle de Maicou
1535Lider du Pontelle de Maicou
1536Lucille du Pontelle de Maicou
1537Luron du Pontelle de Maicou
1538Lola du Prieur de la Roche
1539Lucia du Prieur de la Roche
1540Lilas
1541Lys
1542Laine alias Lara
1543Lotus
1544Luxor
1545Lichen
1546Lua
1547Lotus(2)
1548Lucky
1549Laika
1550Luna
1551Looping
1552Lucifer
1553Lavie du Pontelle de Maicou
1554Lewisse du Pontelle de Maicou
1555Lascar de la Benigousse
1556Lysias de la Benigousse
1557Luron de la Benigousse
1558Louna
1559Louxor
1560Lem
1561Lucky aliasTintin
1562Lola(2)
1563Lac
1564Loufa
1565Nestucca's Brandy
1566Nestucca's Claudette
1567Nestucca's Yvette
1568Nestucca's Li'l Ann
1569Nestucca's Mt View Briar Patch
1570Nestucca's Andre'
1571Nestucca's Napolean
1572Lady
1573Loise
1574Lina
1575Luky
1576Laos
1577Lucki
1578Ludo
1579Lino
1580Laika(2)
1581Lys(2)
1582Lysa
1583Lena(2)
1584Lydie
1585Lalie
1586Lys(3)
1587Ladie
1588Lina(2)
1589Licorne des Plaines de la Forterre
1590Lasco des Plaines de la Forterre
1591Legende des Plaines de la Forterre
1592Loyal des Plaines de la Forterre
1593Lady des Plaines de la Forterre
1594Lancelot des Plaines de la Forterre
1595Amberson's Braque McSween
1596Amberson's Jaques Leeper
1597Amberson's Coco Holt
1598Amberson's Paloma
1599Phantom Gai Axel
1600Phantom Point of Grace
1601Phantom Grover de les Oiseaux
1602Phantom Gunning with Gamma C
1603Phantom Ginger Princess
1604Phantom Gold Star
1605Phantom Grand Chasseuse
1606Lella
1607Lasco du Pontelle de Maicou
1608Lystelle du Pontelle de Maicou
1609Lyvio du Pontelle de Maicou
1610L'Or du Pontelle de Maicou
1611Lucky des Pech Gros
1612Lerck des Pech Gros
1613Lee des Pech Gros
1614Loriot des Pech Gros
1615Luron des Pech Gros
1616LAmie des Pech Gros
1617Lina des Pech Gros
1618Lira des Pech Gros
1619Loupy
1620Lucky(2)
1621Liane des Plaines de la Forterre
1622Lyrco des Plaines de la Forterre
1623Lac des Plaines de la Forterre
1624Lueur des Plaines de la Forterre
1625Laurene des Plaines de la Forterre
1626Lerk des Plaines de la Forterre
1627Leros des Plaines de la Forterre
1628Lysine des Plaines de la Forterre
1629Luciole des Plaines de la Forterre
1630Lilas des Gorges de Franchard
1631Lady des Gorges de Franchard
1632Lucky de Sologne Bourbonnaise
1633Laika de Sologne Bourbonnaise
1634Leda de Sologne Bourbonnaise
1635Lamm de Sologne Bourbonnaise
1636Lady de Sologne Bourbonnaise
1637Lasko de Sologne Bourbonnaise
1638Loubia
1639Luna(2)
1640Lacet
1641Luky(2)
1642Loubard
1643Lolia
1644Lice du Chene Grive
1645Linotte du Chene Grive
1646Lena du Chene Grive
1647Leo du Chene Grive
1648Loyd du Chene Grive
1649Lucky(3)
1650Libra
1651Lola
Avg. COI in 1995 = 16.77%
1996
1652Madgic du Pontelle de Maicou
1653Minos du Pontelle de Maicou
1654Mehros du Pontelle de Maicou
1655Mannix du Pontelle de Maicou
1656Mascotte du Pontelle de Maicou
1657Chateaus Alanis du Shardann
1658Acharne' du Shardann
1659Andre du Shardann
1660Armand du Shardann
1661Ariens B du Shardann
1662Able Maggie du Shardann
1663Miss du Prieur de la Roche
1664Mirka du Prieur de la Roche
1665Murphy des Etangs d'Assat
1666Maya des Etangs d'Assat
1667Milou des Etangs d'Assat
1668Max des Etangs d'Assat
1669Myrza des Etangs d'Assat
1670Mirka des Etangs d'Assat
1671Chateaus Andre' Jacque
1672Chateaus Masquerade Abby
1673Marquis
1674Mentor
1675Maia
1676Mousse du Plateau du Coq Noir
1677Mauve du Plateau du Coq Noir
1678Mirza du Plateau du Coq Noir
1679Miquette du Plateau du Coq Noir
1680Micky du Plateau du Coq Noir
1681Mambo du Plateau du Coq Noir
1682Mask
1683Manon
1684Chateaus Bougie
1685Max de Felysceau
1686Myrtille du Pontelle de Maicou
1687Mario de l'Haute Vezere
1688Moly de l'Haute Vezere alias Myrtille
1689Miss de l'Haute Vezere
1690Maxou de l'Haute Vezere
1691Myrtille de l'Haute Vezere
1692Melia
1693Mutine
1694Malice
1695Mysore
1696Mendarine
1697Mirtille
1698Majax de la Mare aux Grives
1699Melba de la Mare aux Grives
1700Mira de la Mare aux Grives
1701Mous
1702Manon(2)
1703Megane
1704Manga
1705Maya
1706Mir
1707Mistral
1708Mania
1709Miko
1710Mao
1711Margot
1712Malie
1713Medoc des Plaines de la Forterre
1714Medy des Plaines de la Forterre
1715Meltess des Plaines de la Forterre
1716Mikos des Plaines de la Forterre
1717Maia des Plaines de la Forterre
1718Melsy des Plaines de la Forterre
1719Merker des Plaines de la Forterre
1720Major des Plaines de la Forterre
1721Mister des Plaines de la Forterre
1722Mistral de l'Haute Vezere
1723Mado
1724Maestro
1725Maley du Pontelle de Maicou
1726Maicou du Pontelle de Maicou
1727Moliere du Pontelle de Maicou alias Rudy
1728Myriade du Pontelle de Maicou
1729Merise du Pontelle de Maicou
1730Milord
1731Mutine de la Benigousse
1732Mila
1733Maia(1)
1734Max
1735Miss-Delicieuse
1736Maick des Gorges de Franchard
1737Messaline
1738Maldine
1739Maia(2)
1740Micky
1741Murphy
1742Memphis
1743Morelia
1744Milord(2)
1745Marcgers Comme un Taureau
1746Maya(2)
1747Muscat
1748Mandy
1749Morphee
1750Margot(2)
1751Mistral(2)
1752Magnus
1753Minos
1754Malik
1755Madelon du Pontelle de Maicou
1756Miss du Pontelle de Maicou
1757Maraude du Pontelle de Maicou
1758Mini du Pontelle de Maicou
1759Murphy(2)
1760Mistral(3)
1761Major
1762Milord(3)
1763Marquis des Plaines de la Forterre
1764Maya des Plaines de la Forterre
1765Monty des Plaines de la Forterre
1766Chateaus Bridget Babe
1767Chateaus Sagebrush Buster
1768NorthLand's Jewel
1769Move du Plateau du Coq Noir
1770Miss du Plateau du Coq Noir
1771Mambo du Plateau du Coq Noir(2)
1772Megane du Plateau du Coq Noir
1773Meyane du Plateau du Coq Noir
1774Maya du Plateau du Coq Noir
1775Belle Dame Yankee du Shardann
1776Brandy du Shardann
1777Babe du Shardann
1778Bizzie "b" du Shardann
1779Bruyere du Shardann
1780Brescia du Shardann
1781Moon du Pontelle de Maicou
1782Melie du Pontelle de Maicou
1783Myris du Pontelle de Maicou
1784Mineko's mon Amie Bonnie
1785Merlin
1786Mistral(4)
1787Mercure
1788Major(2)
1789Medoc
1790Miss
1791Milady
1792Magic
1793Mitaine des Bois de la Mariniere
1794Manolo des Bois de la Mariniere
1795Macha des Bois de la Mariniere
1796Mistral des Bois de la Mariniere
Avg. COI in 1996 = 19.31%
1997
1797Newton des Plaines de la Forterre
1798Ninouche des Plaines de la Forterre
1799Nacre des Plaines de la Forterre
1800Nirvana des Plaines de la Forterre
1801Nikita des Plaines de la Forterre
1802Neige des Plaines de la Forterre
1803Nanie des Plaines de la Forterre
1804Nat des Travers de l'Herault
1805Nacre des Travers de l'Herault
1806Nora des Travers de l'Herault
1807Nira des Molx
1808Nindie des Molx alias Nat
1809Norton des Molx
1810Naomie des Molx
1811Nora des Molx
1812Chateaus Damian
1813Chateaus Foxhollow Digger
1814Chateaus Daisy Mae
1815Neige des Rives de Gamont
1816Nubie des Rives de Gamont
1817Nacre des Rives de Gamont
1818Nucky des Rives de Gamont
1819Nougatine
1820Nestor
1821Norman
1822Nolan
1823Nousty
1824Nelson
1825Nellie
1826Norma
1827Naomie
1828Nouba
1829Nina de la Croix Saint Loup
1830Nino de la Croix Saint Loup
1831Nolhac de la Croix Saint Loup
1832Nouchka de la Croix Saint Loup
1833Nabis de la Croix Saint Loup
1834Nikita de la Croix Saint Loup
1835Nacre du Plateau du Coq Noir
1836Nat du Plateau du Coq Noir
1837Naiade du Plateau du Coq Noir
1838Nuage du Plateau du Coq Noir
1839Smoky View Haw Kins Tullabell
1840Smoky View Sultan de Julius
1841Smoky View Mousse du Bull
1842Nana du Pontelle de Maicou
1843Nitch du Domaine des Brevonnes
1844Nikita du Domaine des Brevonnes
1845Nybel du Domaine des Brevonnes
1846Nacre du Domaine des Brevonnes
1847Nougat du Domaine des Brevonnes
1848Noria
1849Nouk
1850Niky
1851Niorka
1852Neige
1853Nora
1854Nina
1855Nouba(2)
1856Caille Roi du Shardann
1857Codu du Shardann
1858Casper du Shardann
1859Cameo du Shardannn
1860Caprielle du Shardann
1861Chantilly du Shardann
1862Celine du Shardann
1863Comet du Shardann
1864Nestor(2)
1865Nectar
1866Noe
1867Neptune
1868Nato
1869Nelson(2)
1870Nougat
1871Nipone
1872Napo
1873Narcisse
1874Nazarine
1875Nicki
1876Land'S Lord Nuts
1877Land'S Lord Nat
1878Land'S Lord Nash
1879Land'S Lord Nouga
1880Land'S Lord Norma
1881Land'S Lord Nickel
1882Nature du Pontelle de Maicou
1883Nepal du Pontelle de Maicou
1884Ninja du Pontelle de Maicou
1885Nuts du Pontelle de Maicou
1886Nouchka du Pontelle de Maicou
1887Nonette du Pontelle de Maicou
1888Noa du Pontelle de Maicou
1889Neva du Mascaret Bleu
1890Neros du Mascaret Bleu
1891Neptune du Mascaret Bleu
1892Niobe du Mascaret Bleu
1893Noemie du Mascaret Bleu
1894Nina du Mascaret Bleu
1895Nouka du Mascaret Bleu
1896Neige du Mascaret Bleu
1897Naia
1898Ninon
1899Norka
1900Nais
1901Nil
1902Naik
1903Noe(2)
1904Next
1905Niquita des Plaines de la Forterre
1906Natch des Plaines de la Forterre
1907Nikky des Plaines de la Forterre
1908Nordy des Plaines de la Forterre
1909Nokia des Plaines de la Forterre
1910Nina des Plaines de la Forterre
1911Chateaus Queen Elizabeth
1912Nestor des Travers de l'Herault
1913Nuts des Travers de l'Herault
1914Neron des Travers de l'Herault
1915Nimphe des Travers de l'Herault
1916Nacre des Travers de l'Herault(2)
1917Nouba(3)
1918Nectar(2)
1919Nala
1920Nikos
1921Nalou
1922Nougat(2)
1923Ninja
1924Elk Run Autumn Melody
1925Elk Run Autumn Starr
1926Elk Run Autumn Sonata
1927Elk Run Autumn Song
1928Elk Run Autumn Rhapsody
1929Elk Run Autumn Storm
1930Nickel des Bois de la Mariniere
1931Neige des Bois de la Mariniere
1932Nature des Bois de la Mariniere
1933Nectar des Bois de la Mariniere
1934Nicko des Bois de la Mariniere
1935Noe de Sologne Bourbonnaise
1936Nadar de Sologne Bourbonnaise
1937Nais de Sologne Bourbonnaise
1938Nola des Pech Gros
1939Norma des Pech Gros
1940Nil des Pech Gros
1941Nack des Pech Gros
1942Naik des Pech Gros
1943Nubuck de la Folieheche
1944Naugri de la Folieheche
1945Boss Creek's Warrior
1946Boss Creek's Pirate
1947Boss Creek's Storm
1948Boss Creek's Peanut
1949Boss Creek's Dottie
1950Boss Creek's Gunner
1951Debaere's Running Brook du Vic
1952La Misty Rue du Vic
1953Sissie la Fritz du Vic
1954De la Spot du Vic
1955La Brutis du Vic
1956Nalis
1957Navette
1958Nouga
1959Navire
1960Copperhead's Stella
1961Copperhead's Pearle
1962Copperhead's Treavor
1963Copperhead's Shi'
1964Copperhead's Ribaut
1965Copperhead's Thibodeaux
1966Copperhead's Boudreaux
1967Copperhead's Kibbie
1968Natif du Pontelle de Maicou
1969Nonette du Pontelle de Maicou(2)
1970Nickel du Pontelle de Maicou
1971Nina du Pontelle de Maicou
1972Chateaus Fantom Fighter alias Jazz
1973Chateaus Femeraldi
1974Chateaus Fast Freddy
1975Chateaus Forest Ranger
1976Chateaus Rheino Schoepf Forte
1977Chateaus Fastback Zena Jungle
1978Chateaus Francesca
1979Chateaus Litle Franklin
1980Nathaly du Pech du Cayrol
1981Nathanael dit Nino du Pech du Cayrol
1982Nixon du Pech du Cayrol
1983Noel du Pech du Cayrol
1984Nysis du Pech du Cayrol
1985Nativite dite Nina du Pech du Cayrol
1986Neter du Pech du Cayrol
1987Number Nine du Pech du Cayrol
1988Nyris du Pech du Cayrol
1989Norton
Avg. COI in 1997 = 20.39%
1998
1990Elk Run Bugle Boy
1991Elk Run Bugle Buckshot
1992Elk Run Bugle Bounder
1993Oscar de la Croix Saint Loup
1994Ongo de la Croix Saint Loup
1995Oxane de la Croix Saint Loup
1996Olga de la Croix Saint Loup
1997Orphee de la Croix Saint Loup
1998Orace de la Croix Saint Loup
1999Olokine alias Manon (TI)
2000Oubi (TI)
2001Ocky
2002Olympe(2)
2003Osckar
2004Onyx(2)
2005Obelix
2006Olympe des Bois de la Mariniere
2007Opium des Bois de la Mariniere
2008Omar(2)
2009Opale(2)
2010Orroi
2011Oslo
2012Olga(2)
2013Obao
2014Orphee(2)
2015Ondine
2016Occia
2017Oscar
2018Odgy
2019Ophelie
2020Ornella(2)
2021Ohara du Pontelle de Maicou
2022Ovni du Pontelle de Maicou
2023Oblitas des Plaines de la Forterre
2024Orphee des Plaines de la Forterre
2025Oslo(2)
2026Olye du Clos de Malou
2027Ophelie du Clos de Malou
2028Olive du Clos de Malou
2029Otis de l'Arssou
2030Oslo de l'Arssou
2031Oscar de l'Arssou
2032Ora de l'Arssou
2033Olla de l'Arssou
2034Ouate
2035Oslo(4)
2036Orane
2037Ophelie(2)
2038Orion(2)
2039Olga(3)
2040Ondine(2)
2041Orka
2042Olka
2043Oka
2044Omer
2045Oslo(3)
2046Oscar(2)
2047Otta
2048Oural des Plaines de la Forterre
2049Otis des Plaines de la Forterre
2050Olympe du Pontelle de Maicou
2051Olive du Pontelle de Maicou
2052Orphee(3)
2053Ondine(3)
2054Onyx des Demoiselles de Ferrieres
2055Oree des Demoiselles de Ferrieres
2056Oussouye des Demoiselles de Ferrieres
2057Oural des Demoiselles de Ferrieres
2058Open des Demoiselles de Ferrieres
2059Oluat des Demoiselles de Ferrieres
2060Odyssee
2061Oceane
2062Ocelot
2063Othello(2)
2064Olympe(3)
2065Idaho Blue Ridge Belle
2066Idaho Crystal Wizard
2067Idaho Jewels Lucky Boy
2068Idaho Hunters Dream
2069Idaho Jewels Silver Star
2070Idaho Misty Morning Star
2071Otto des Pech Gros
2072Olat des Pech Gros
2073Olga des Pech Gros
2074Orus des Pech Gros
2075Oregon des Plaines de la Forterre
2076Opaline des Plaines de la Forterre
Avg. COI in 1998 = 17.29%
1999
2077Paille des Bois de la Mariniere
2078Prunelle des Bois de la Mariniere
2079Panda des Bois de la Mariniere
2080Pilou des Bois de la Mariniere
2081Pensee des Bois de la Mariniere
2082Pepite des Bois de la Mariniere
2083Pinkie des Bois de la Mariniere
2084Princesse des Bois de la Mariniere
2085Pepsy
2086Phil
2087Piaula
2088Peyrac du Pontelle de Maicou
2089Pytho de la Combe de Vars
2090Paquita de la Combe de Vars
2091Peppie de la Combe de Vars
2092Peluche de la Combe de Vars
2093Paco de la Combe de Vars
2094Paula de la Combe de Vars
2095Pink du Rocher des Jastres(2)
2096Poeme du Rocher des Jastres
2097Prune du Rocher des Jastres alias Plume
2098Paillette du Rocher des Jastres
2099Pipo du Rocher des Jastres
2100Plaque du Rocher des Jastres
2101Ploum du Rocher des Jastres
2102Patou du Pech du Cayrol
2103Perle Deboislong du Pech du Cayrol
2104Por Porina du Pech du Cayrol
2105Pije du Pech du Cayrol
2106Phenix du Pech du Cayrol
2107Prisca du Pech du Cayrol
2108Roscoe the Rascal V BH
2109Ross's Lucky Kacey V BH
2110Chasseur Suzette V BH
2111Basilic Deschamps Chagnon V BH
2112Clos-du-Val V BH
2113Phenix
2114Phileas
2115Paques
2116Phlox
2117Petrus
2118Phebe
2119Patoche du Domaine des Brevonnes
2120Pacha du Domaine des Brevonnes
2121Picasso du Domaine des Brevonnes
2122Polka du Domaine des Brevonnes
2123Perle du Domaine des Brevonnes
2124Patch
2125Perle
2126Pires
2127Platine
2128Princesse
2129Platon
2130Pongo
2131Praline
2132Polka(3)
2133Polka
2134Pyrrha
2135Pyrus
2136Pandy
2137Pacha(2)
2138Peche
2139Perle(2)
2140Phenix(2)
2141Polka(2)
2142Pastis
2143Pirate
2144Prune
2145Chateaus Gypsy Benigousse
2146Chateaus Golden Benigousse
2147Chateaus Gamont Benigousse
2148Chateaus Genisis Benigousse
2149Perle des Plaines de la Forterre
2150Prisca des Plaines de la Forterre
2151Prune des Plaines de la Forterre
2152Pensee des Plaines de la Forterre
2153Pirate des Plaines de la Forterre
2154Prune du Pontelle de Maicou
2155Pyrus du Pontelle de Maicou
2156Paline du Pontelle de Maicou
2157Pola du Pontelle de Maicou
2158Pinto du Pontelle de Maicou
2159Phenix du Pontelle de Maicou
2160Phebus du Pontelle de Maicou
2161Phoebus du Pontelle de Maicou
2162Poupette du Pontelle de Maicou
2163Prelude du Pontelle de Maicou
2164Prince du Grand Cat
2165Perle du Grand Cat
2166Pacha du Grand Cat
2167Elk Run Chasseure
2168Elk Run Chanel Number One
2169Elk Run Chloe
2170Elk Run Collette
2171Aurora de la Refah alias Maddie
2172Apollo de la Refah
2173Prune(2)
2174Poker
2175Polo
2176Princesse de la Nesque
2177Prince de la Nesque
2178Perou
2179Pocker
2180Prima du Pontelle de Maicou
2181Pelou du Pontelle de Maicou
2182Poker du Pontelle de Maicou
2183Pachka du Pontelle de Maicou
2184Platine du Pontelle de Maicou
2185Paille du Pontelle de Maicou
2186Pepite des Bois de la Mariniere(2)
2187Pouf des Bois de la Mariniere
2188Pichenette des Bois de la Mariniere
2189Petite des Bois de la Mariniere
2190Nounie de Felysceau
2191Nec Plus Ultra de Felysceau
2192Nuoc de Felysceau
2193Nick de Felysceau
2194Nangoo de Felysceau
2195Nine de Felysceau
2196Novel de Felysceau
2197Pheasant Peak Amber alias Sabine
2198Pheasant Peak Andy alias Brock
2199Pheasant Peak Abe
2200Pheasant Peak Art
2201Pheasant Peak Alice
2202Pheasant Peak Alex
2203Pheasant Peak Adam
2204Pheasant Peak Alan
2205Pheasant Peak Aaron
2206Pheasant Peak Axe
2207Pheasant Peak Abby
2208Pheasant Peak Ann
2209Petra du Prieur de la Roche
2210Pie du Prieur de la Roche
2211Pauline du Prieur de la Roche
2212Perle du Pech du Cayrol
2213Pretty du Pech du Cayrol
2214Puffy du Pech du Cayrol
2215Pouky du Pech du Cayrol
2216Pom-pom Girl du Pech du Cayrol
2217Parysatis du Pech du Cayrol
2218Prunelle du Pech du Cayrol
2219Prince du Pech du Cayrol
2220Porthos du Pech du Cayrol
2221Power Hound du Pech du Cayrol
2222Pex-N de la Croix Saint Loup
2223Poka de la Croix Saint Loup
2224Prince de la Croix Saint Loup
2225Patch de la Croix Saint Loup
2226Piper de la Croix Saint Loup
2227Poker de la Croix Saint Loup
2228Pipo de la Croix Saint Loup
2229Portos de la Croix Saint Loup
2230Paty de la Croix Saint Loup
2231Pat de la Croix Saint Loup
2232Pearl de la Croix Saint Loup
2233Pepite du Rocher des Jastres
2234Polka du Rocher des Jastres(2)
2235Pepette du Rocher des Jastres
2236Praline du Rocher des Jastres
2237Pastelle de la Combe de Vars
2238Princesse de la Combe de Vars
2239Perinne de la Combe de Vars
2240Pyrrhus de la Combe de Vars
2241Paddock de la Combe de Vars
2242Parys de la Combe de Vars
2243Prack de la Combe de Vars
2244Dubonnet-Evans du Shardann alias Bo
2245Domaine du Shardann
2246Bucheron Dijon du Shardann
2247Defournau Armes du Shardann
2248Deallia Lori du Shardann
2249Dalwhinnie Touche du Shardann
2250Connell's Dublin du Shardann
2251Daisy du Shardann
2252Dulce du Shardann
2253Durelle Daphine du Shardann
2254Denicheuse Sage du Shardann
2255Prica
2256Prince
2257Phox
2258Polux
2259Patsy
2260Perle(3)
Avg. COI in 1999 = 19.61%
2000
2261Elk Run Danner
2262Elk Run Dillon
2263Elk Run Duke
2264Elk Run Dusty
2265Elk Run Daisy
2266Rosco des Plaines de la Forterre
2267Rose des Plaines de la Forterre
2268Ruby des Plaines de la Forterre
2269Roda des Plaines de la Forterre
2270Reine des Plaines de la Forterre
2271Reglisse
2272Romeo
2273Rivka
2274Reina
2275Rumba
2276Bodeou de la Refah
2277Bevy de la Refah
2278Badeax de la Refah
2279Replay du Pontelle de Maicou
2280Rouquine du Pontelle de Maicou
2281Rajah
2282Ramses
2283Rhea
2284Rainette
2285Reveuse
2286Roxane des Pech Gros
2287Reider des Pech Gros
2288R-Bourbon des Pech Gros
2289Rock des Pech Gros
2290Ring des Pech Gros
2291Rea des Pech Gros
2292Rioka des Pech Gros
2293Rubis des Pech Gros
2294Rocco
2295Rose
2296Ricore
2297Roxane(2)
2298Riki
2299Ryan
2300Ralph
2301Ray
2302Raissa de la Combe de Vars
2303Rhea de la Combe de Vars
2304Rucq de la Combe de Vars
2305Rey de la Combe de Vars
2306Rybo de la Combe de Vars
2307Renye de la Combe de Vars
2308Rem de la Combe de Vars
2309Roxane de la Combe de Vars
2310Rhevan de la Combe de Vars
2311Reine du Rocher des Jastres
2312Rouba du Rocher des Jastres
2313Roulio du Rocher des Jastres
2314Roxane du Rocher des Jastres
2315Romy du Pontelle de Maicou
2316Roussette du Pontelle de Maicou
2317Rollf du Pontelle de Maicou
2318Rock du Pontelle de Maicou
2319Rudy
2320Roxane(3)
2321Rasta
2322Rafale des Demoiselles de Ferrieres
2323Rimel des Demoiselles de Ferrieres
2324Rive des Demoiselles de Ferrieres
2325Royal des Demoiselles de Ferrieres
2326Robuste des Demoiselles de Ferrieres
2327Roc des Demoiselles de Ferrieres
2328Rush des Demoiselles de Ferrieres
2329Riquette des Demoiselles de Ferrieres
2330Romy du Pontelle de Maicou(2)
2331Rubie du Pontelle de Maicou
2332Remus du Pontelle de Maicou
2333Ragotte du Chene Grive
2334Rick du Chene Grive
2335Ray du Chene Grive alias Reggae
2336Ramses du Chene Grive
2337Rist du Chene Grive
2338Raya du Chene Grive
2339Rayanne du Chene Grive
2340Rambo du Pontelle de Maicou
2341Relka du Pontelle de Maicou
2342Rodin du Pontelle de Maicou
2343Rageur Puech des Mus
2344Rebus Puech des Mus
2345Rused Puech des Mus
2346Rust Puech des Mus
2347Radja Puech des Mus
2348Ratio Puech des Mus
2349Rico Puech des Mus
2350Enzo du Shardann
2351Eloise du Shardann
2352Etienne Luxe du Shardann
2353Eagle Vue du Shardann
2354Burgundine Esporte du Shardann
2355Baisden's Elray du Shardann
2356Shardann's Etoile de Moulins
2357Emily rose du Shardann
2358Mme Elodie du Shardann
2359Raimo
2360Rubie des Bois de la Mariniere
2361Rip du Rocher des Jastres
2362Elk Run Echo
2363Elk Run Emmy
2364Elk Run Esprit
2365Elk Run Extra
2366Elk Run Eclipse
2367Elk Run Eclair
2368Elk Run Emerald
2369Royal du Pontelle de Maicou
2370Rubie du Pontelle de Maicou(2)
2371Rapso du Pontelle de Maicou
2372Rhudie de la Combe de Vars
2373Rose(2)
2374Rocco(2)
2375Rhum
2376Rio
2377Reza
2378Femelle pointer
Avg. COI in 2000 = 20.42%
2001
2379Salto du Pontelle de Maicou(2)
2380Sammy du Pontelle de Maicou
2381Socrate du Pontelle de Maicou
2382Sirius du Pontelle de Maicou
2383Sila du Pontelle de Maicou
2384Season du Pontelle de Maicou
2385Sami du Pontelle de Maicou
2386Solo du Pontelle de Maicou
2387Sherrif des Bois de la Mariniere alias Shorty
2388Sybelle des Bois de la Mariniere
2389Samuel des Bois de la Mariniere
2390Sultan des Bois de la Mariniere
2391Scar des Bois de la Mariniere
2392Salto des Bois de la Mariniere
2393Seconde des Bois de la Mariniere
2394Sava des Bois de la Mariniere
2395Sultane des Bois de la Mariniere
2396Star des Bois de la Mariniere
2397Saulo du Pontelle de Maicou
2398Sael du Pontelle de Maicou
2399Salia du Pontelle de Maicou
2400Seiji du Pontelle de Maicou
2401Sally du Pontelle de Maicou
2402Sanssat du Pays d'Allen alias Saxo
2403Seuillet du Pays d'Allen
2404Sioule du Pays d'Allen alias Stella
2405Sichon du Pays d'Allen
2406Saulzet du Pays d'Allen
2407Skira du Pays d'Allen
2408Serbannes du Pays d'Allen
2409Scylla dou Coudounie
2410Syrah dou Coudounie
2411Surhi Dou Coudounie
2412Suzon des Plaines de la Forterre
2413Sherlock des Plaines de la Forterre
2414Elk Run Flame
2415Elk Run Fancy
2416Elk Run Flamboyant
2417Solo Puech des Mus
2418Sara des Bois de la Mariniere
2419Sweety des Bois de la Mariniere
2420Sherif des Bois de la Mariniere
2421Soleil des Bois de la Mariniere
2422Samba des Bois de la Mariniere
2423Saxo Puech des Mus
2424Sky Puech des Mus
2425Soko Puech des Mus
2426Saki Puech des Mus
2427Sika Puech des Mus
2428Sake Puech des Mus
2429Smatch
2430Scamp
2431Spike
2432Siam
2433Star
2434Stop des Pech Gros
2435Sun des Pech Gros
2436Suzy des Pech Gros
2437Ska des Pech Gros
2438Sindy des Pech Gros
2439Spi des Pech Gros
2440Steci des Pech Gros
2441Sira des Pech Gros
2442Salma (TI)
2443Sexie du Pontelle de Maicou
2444Sabra du Pontelle de Maicou
2445Sultan du Pontelle de Maicou
2446Sako du Pontelle de Maicou
2447Surf du Pontelle de Maicou
2448Sapho du Pontelle de Maicou
2449Salto du Pontelle de Maicou
2450Sieiji du Pontelle de Maicou
2451Sacha du Pontelle de Maicou
2452Savane du Pontelle de Maicou
2453Stone du Pontelle de Maicou
2454Sarco du Pontelle de Maicou
2455Sally
2456Sibelle
2457Sam
2458Surf
2459Surkouf
2460Sim Puech des Mus
2461Sorry Puech des Mus
2462Style Puech des Mus alias Sayane
2463Sea Puech des Mus
2464Sirex Puech des Mus
2465Wingfoot Creek Jacque
2466B&E Jacques
2467B&E Shannay
2468B&E #88
2469B&E "Mr. Late"
2470B&E #111
2471B&E Missy
2472B&E Chocolate
2473Tac
2474Tap
2475Timide
2476Sourya de la Combe de Vars
2477Souko de la Combe de Vars
2478Sweeny de la Combe de Vars
2479Sophye de la Combe de Vars
2480Sillya de la Combe de Vars
2481Samos de la Combe de Vars
2482Solo de la Combe de Vars
2483Sally de la Combe de Vars
2484Sibel du Pontelle de Maicou
2485Sybelle du Pontelle de Maicou
2486Sam(3)
2487Sara
2488Sissi
2489Sam(2)
2490Samba
2491Spirou des Bois de la Mariniere
2492Sakhaline des Bois de la Mariniere
2493Saxo des Bois de la Mariniere
2494Saga des Bois de la Mariniere
2495Salto des Bois de la Mariniere(2)
2496Sonette des Bois de la Mariniere
2497Savane des Bois de la Mariniere
2498Salut des Bois de la Mariniere
2499Samba des Bois de la Mariniere(2)
2500Scarole des Bois de la Mariniere
2501Saxo du Chene Grive
2502Stella du Chene Grive
2503SEider du Chene Grive
2504Scoubidou du Chene Grive
2505Sila des Plaines de la Forterre
2506Stella des Plaines de la Forterre
2507Sully des Plaines de la Forterre
2508Siroco des Plaines de la Forterre
2509Frangelica Baylee du Shardann
2510Fields of Holly du Shardann
Avg. COI in 2001 = 21.29%
2002
2511Tora Puech des Mus
2512Tsar Puech des Mus
2513Thyra Puech des Mus
2514Tarrac Puech des Mus
2515Thor Puech des Mus
2516Tosca Puech des Mus
2517Tilda Puech des Mus
2518Tina du Moulin de Pradeix
2519Titane du Moulin de Pradeix alias Jolie
2520Tennessee du Moulin de Pradeix
2521Tino du Moulin de Pradeix
2522Tomy du Moulin de Pradeix
2523Tebelle des Bois de la Mariniere alias Tania
2524Tania des Bois de la Mariniere
2525Taika des Bois de la Mariniere
2526Thalie des Bois de la Mariniere
2527Tertio du Fief d'Epsom
2528Top du Fief d'Epsom
2529Tess du Fief d'Epsom
2530Tilt du Pontelle de Maicou
2531Tango du Pontelle de Maicou
2532Theo du Pontelle de Maicou
2533Tonga du Pontelle de Maicou
2534Trouspinette du Pontelle de Maicou
2535Elk Run Gipsy
2536Elk Run Gremlin
2537Elk Run Glory
2538Elk Run Garnet
2539Elk Run Goblin
2540Elk Run Godiva
2541Smoky View Speckle Bullet
2542Smoky View Baileys Frog
2543Smoky View Sour Kraut
2544Smoky View Miss Hunter
2545Smoky View Chantelle Fancy Dancer
2546Tessa Puech des Mus
2547Tulle Puech des Mus
2548Tania Puech des Mus
2549Rockin M Aubuy alias Aubrey
2550Rockin M Amie
2551Rockin M Aller
2552Rockin M Albert
2553Taxi du Pontelle de Maicou
2554Thango du Pontelle de Maicou
2555Talgo du Pontelle de Maicou
2556Tommy du Pontelle de Maicou
2557Trema du Pontelle de Maicou
2558Rubenszoe
2559Toufou des Bois de la Mariniere
2560Tresor des Bois de la Mariniere
2561Tarzan des Bois de la Mariniere
2562Tornade des Bois de la Mariniere
2563Thalia du Pontelle de Maicou
2564Tania Puech des Mus(2)
2565Twingo Puech des Mus
2566Twist Puech des Mus
2567Typsy Puech des Mus
2568Tituff Puech des Mus
2569Treely Puech des Mus
2570Thea Puech des Mus
2571Trust Puech des Mus
2572Tempo
2573Tebelle
2574Tessy
2575Tania(3)
2576Tina(3)
2577Titus(3)
2578Taylor
2579Tysis des Pech Gros
2580Tessy des Pech Gros
2581Toy des Pech Gros
2582Tomy des Pech Gros
2583Tresor des Pech Gros
2584Tas des Pech Gros
2585Tequila des Demoiselles de Ferrieres
2586Texel des Demoiselles de Ferrieres
2587Tatoo des Demoiselles de Ferrieres
2588Targa des Demoiselles de Ferrieres
2589Telma des Demoiselles de Ferrieres
2590Twist(2)
2591Tenor
2592Tequila alias Tessy
2593Thalie
2594Titan(2)
2595Tango(2)
2596Texas
2597Tassy
2598Toupie
2599Tina(4)
2600Tibet du Pontelle de Maicou
2601Tara du Pontelle de Maicou
2602Tamise du Pontelle de Maicou
2603Twist du Pontelle de Maicou
2604Tan du Pontelle de Maicou
2605Tina du Pontelle de Maicou
2606Tosca du Pontelle de Maicou
2607Wingfoot Creek 101
2608Wingfoot Creek Touch of Grace
2609Wingfoot Creek 103
2610Wingfoot Creek 104
2611Wingfoot Creek Aggy
2612Wingfoot Creek Jumping Jack
2613Wingfoot Creek Bruchet
2614Wingfoot Creek Jake
2615Wingfoot Creek Ezekiel
2616Tornade
2617Tonnerre
2618Tania(4)
2619Tina(5)
2620Tendresse
2621Tipsie
2622Tania(5)
2623Tess
2624Trefle
2625Taz
2626Twist(3)
2627Tield Puech des Mus
2628Tourco Puech des Mus
2629Toya Puech des Mus
2630Talia Puech des Mus
2631Tapia Puech des Mus
2632Twan Puech des Mus
2633Tarot Puech des Mus
2634Tarra Puech des Mus
2635Tia Puech des Mus
2636Tania Puech des Mus(3)
2637Elk Run Hemi
2638Elk Run Hobgoblin alias Babe
2639Elk Run Hero
2640Elk Run Harmonie
2641Elk Run Hesperia
2642Elk Run Halo
2643Elk Run Hot Cake
2644Elk Run Hullabaloo
2645Elk Run Isis
2646Elk Run Idaho
2647Elk Run Idol
2648Elk Run Icon Jacques
2649Elk Run Irony
2650Elk Run Idealist
2651Elk Run Ivory
2652Tache
2653Tess de la Combe de Vars
2654Titan de la Combe de Vars
2655Tania des Plaines de la Forterre
2656Teddy des Plaines de la Forterre alias Tarmac
2657Tonga des Plaines de la Forterre alias Tina
2658Teo des Plaines de la Forterre
2659Tigrou des Plaines de la Forterre
2660Telma des Plaines de la Forterre
2661Tite alias Texane
2662Toute Petite alias Fofolle
2663Tar
2664Tac(2)
2665Tarot
2666Tapi
2667Tasse
2668Tassie
2669Tora
2670Tessa dou Coudounie
2671Themis dou Coudounie
2672Titus dou Coudounie
2673Toby dou Coudounie
2674Tila dou Coudounie
2675Taho dou Coudounie
2676Tanguy du Pontelle de Maicou
2677Tweed du Pontelle de Maicou
2678Toscane du Pontelle de Maicou
2679Toupie du Pontelle de Maicou
2680Tara des Bois de la Mariniere
2681Toutou des Bois de la Mariniere alias Ramses
2682Tigron des Bois de la Mariniere
2683Tonique des Bois de la Mariniere
2684Tino des Bois de la Mariniere
2685Talisman des Bois de la Mariniere
2686Tosca(2)
2687Tara
2688Theo
2689Taiga
2690Tango(3)
2691Tulipe des Bois de la Mariniere
2692Tbelle des Bois de la Mariniere
2693Titi des Bois de la Mariniere
2694Telia des Bois de la Mariniere
Avg. COI in 2002 = 19.31%
2003
2695Rubensada
2696Ulco du Pontelle de Maicou
2697Uky du Pontelle de Maicou
2698Urgo du Pontelle de Maicou
2699Upe du Pontelle de Maicou
2700Elk Run Jasmine
2701Elk Run Journey
2702Elk Run Jubilee alias Gracie
2703Elk Run Jack of All Trades
2704Elk Run Johnny on The Spot
2705Elk Run Jasper
2706Elk Run Julep
2707U2 Puech des Mus
2708Uron Puech des Mus
2709Uv Puech des Mus
2710Ulyss Puech des Mus
2711Umea Puech des Mus
2712Urane
2713Ulotte
2714Ugo(2)
2715Ulye
2716Ula(2)
2717Univers
2718Uta
2719Uron
2720Urbin
2721Uno
2722Vang's Cougar
2723Vang's Snoopy
2724Vang's Lucky Lady
2725Vang's Babe
2726Vang's Angel
2727Vang's Storm
2728BH's Riley's Five Spot Sophie
2729BH's Gunsmoke Clinton Doc Cosmo
2730BH's J.M.'s Bobudidis
2731BH's Paynedinger Maximus Max
2732BH's Bronco Tootsie Roll
2733BH's Suezzer's Little Sis
2734BH's Braque Alexander du Darne
2735Uta(2)
2736Ugo(3)
2737Ugo du Pontelle de Maicou
2738Ukraine du Pontelle de Maicou
2739Unes du Pontelle de Maicou
2740Ula du Pontelle de Maicou
2741Uranie du Pontelle de Maicou
2742Urphee du Pontelle de Maicou
2743Ulma du Pontelle de Maicou
2744Uky du Pontelle de Maicou(2)
2745Ula alias Udy
2746Udine
2747Una
2748Uv
2749Uriel
2750Udor
2751Cactus Ace
2752Cactus Addi
2753Cactus Alex
2754Cactus Alexis
2755Cactus Ally alias Alli McDog
2756Cactus Andy alias Doc
2757Cactus Angel
2758Cactus Artie alias Dice
2759Artemis Nomad alias Beau
2760Artemis Naya
2761Artemis Nabi
2762Artemis Nice
2763Artemis Nymphe
2764Artemis Nemrod
2765Utho de la Nesque
2766Urfa de la Nesque
2767Ura de la Nesque
2768Ulk de la Nesque
2769Ulna d'Alzo al Paradiso
2770Unes d'Alzo al Paradiso
2771Usty d'Alzo al Paradiso
2772Ubelle des Peuts Pres
2773Uline des Peuts Pres
2774Ulora des Peuts Pres
2775Ulysse des Peuts Pres
2776Uranie des Peuts Pres
2777Ursula des Peuts Pres
2778Ukraine des Demoiselles de Ferrieres
2779Ulla des Demoiselles de Ferrieres
2780Urban des Demoiselles de Ferrieres
2781Utzy des Demoiselles de Ferrieres
2782Ultra des Demoiselles de Ferrieres
2783Una(2)
2784Ugo(4)
2785Ulrik
2786Ulane du Pontelle de Maicou
2787Uros du Pontelle de Maicou
2788Gun Metal's Georgia Peach
2789Gun Metal's Tache des Bois
2790Maurice Junior of Gun Metal
2791Gun Metals Damascus Shardann
2792Udine des Bois de la Mariniere
2793Ulzo des Bois de la Mariniere
2794Ulie des Bois de la Mariniere
2795Ulla de la Benigousse
2796Uno de la Benigousse
2797Uron de la Benigousse
2798Unic de la Benigousse
2799Umea de la Benigousse
2800BH's Lanie
2801BH's Anglin Angus
2802BH's Casanova Ramay
2803BH's Bandit
2804BH's Winged Foot's Sandy
2805BH's Faith
2806BH's Mose
2807Rufnit Abbu
2808Rufnit Alee alias Corbu
2809Rufnit Alex
2810Rufnit Alou
2811Rufnit Amos
2812Rufnit Arri
2813Rufnit Axel
2814Urane(2)
2815Uno(2)
2816Ucaze
2817Uto
2818Unique des Plaines de la Forterre
2819Artemis Bretzel
2820Artemis Nema
2821Artemis Sandy
2822Artemis Norm
2823Artemis Rifle
2824Artemis Partner
2825Elk Run Lakota
2826Elk Run Lemhi Lilly
2827Elk Run Lafitte
2828Elk Run Larado
2829Elk Run Linus
2830Elk Run Laramic
2831Elk Run Liberty
2832Elk Run Ladybug
2833Elk Run Latigo
2834Ulo
2835Urina
Avg. COI in 2003 = 21.95%
2004
2836Vidoc du Pontelle de Maicou
2837Vulcain du Pontelle de Maicou
2838Vidock du Pontelle de Maicou
2839Venus du Clos des Vickings
2840Vamp du Clos des Vickings
2841Voicie du Clos des Vickings
2842Valse du Clos des Vickings
2843Very-Nice du Clos des Vickings
2844Viktor du Clos des Vickings
2845Vegas du Pontelle de Maicou
2846Volka du Pontelle de Maicou
2847Virus du Pontelle de Maicou
2848Voxane du Pontelle de Maicou
2849Valco du Pontelle de Maicou
2850Vva
2851Vittel
2852Voltige
2853Vanille(2)
2854Venus(3)
2855Vickie Puech des Mus
2856Veto du Pontelle de Maicou
2857Venete du Pontelle de Maicou
2858Volage du Pontelle de Maicou
2859Venus du Pontelle de Maicou
2860Vauxane du Pontelle de Maicou
2861Vega(2)
2862Vicking
2863Venus(4)
2864Voltaire
2865Valou
2866Vaudou
2867Vodka(3)
2868Valie
2869Vania(4)
2870Vauban
2871V'coco du Rocher des Jastres
2872Vic du Rocher des Jastres
2873Vog du Rocher des Jastres
2874Vrac du Rocher des Jastres
2875Virka du Rocher des Jastres
2876Venus du Rocher des Jastres alias Blondy
2877Cactus Country Baxter
2878Cactus Country Beau
2879Cactus Country Belle
2880Cactus Country Brandy
2881Cactus Country Bree
2882Cactus Country Buffy alias Bella
2883Cactus Country Bandit
2884Cactus Country Bess
2885Vanille(3)
2886Volga(2)
2887Voxane
2888Voyou(3)
2889Venus(5)
2890Vayrac du Pontelle de Maicou
2891Voxane du Pontelle de Maicou(2)
2892Rufnit Baci
2893Rufnit Baja
2894Rufnit Bali
2895Rufnit Beka Samantha Barton
2896Rufnit Bela
2897Rufnit Bodi
2898Vae Soli du Fief d'Epsom
2899Va-Tout du Fief d'Epsom
2900Vic du Fief d'Epsom
2901Virus du Fief d'Epsom
2902Vulcain du Fief d'Epsom
2903Venus des Pech Gros
2904Vick des Pech Gros
2905Vulcain des Pech Gros
2906Vera des Pech Gros
2907Vickie de la Croix Bouchet
2908Vitos de la Croix Bouchet
2909Venus de la Croix Bouchet
2910Verri de la Croix Bouchet
2911Vegas(2)
2912Vidoc
2913Venus(6)
2914Vamp
2915Vanille(4)
2916Rufnit Candu
2917Rufnit Cannon
2918Rufnit Carli
2919Rufnit Cesar
2920Rufnit Charger
2921Rufnit Chechu
2922Rufnit Cinder
2923Rufnit Cooper
2924Riley's Perfect Spots Dori
2925Riley's Little Fawn Girl Zoe
2926Valencia
2927Visky
2928Vidocq
2929Woodcockrun Leo
2930Woodcockrun Rusty
2931Vurhi dou Coudounie
2932Vera dou Coudounie
2933Varna du Pontelle de Maicou
2934Viko du Pontelle de Maicou
2935Volcan du Pontelle de Maicou
2936Vampire du Pontelle de Maicou
2937Vasco du Pontelle de Maicou
2938Elk Run Kandy Corn
2939Elk Run Kismet
2940Elk Run Kiss Me Kate alias Katie
2941Elk Run Kaptain
2942Elk Run K Whiskey Ridge Boy
2943Elk Run Kass
2944Elk Run Kiley
2945Elk Run Kingpin
2946Elk Run Konspeckel Kelli
2947Elk Run Konchita Kalabasa
2948Venus(7)
2949Vick
2950Vicking(2)
2951Valick Puech des Mus alias Vinci
2952Virus Puech des Mus
2953Vicky Puech des Mus
2954Vania Puech des Mus
2955Vares Puech des Mus
2956Vulcain Puech des Mus
2957Valia Puech des Mus
2958Vario du Pressoir d'Ygrande
2959Elk Run Maverick
2960Elk Run Minnie Pearle alias Molly
2961Vegas du Chene Grive
2962Vira du Chene Grive
2963Elk Run Merlin alias Sabre
2964Elk Run Magnum
2965Elk Run Mistar Dutchess Eve
2966Elk Run Magno Bodus
2967Elk Run Montique
2968Elk Run Mischief
2969Elk Run Morgana
2970Elk Run Morning Star
2971Vito du Chene Grive
2972Virk du Chene Grive
2973Cactus Country Callie
2974Cactus Country Carlie
2975Cactus Country Cassie alias Chantilly
2976Cactus Country Chance
2977Cactus Country Charley alias Sassy
2978Cactus Country Comet
2979Violine des Plaines de la Forterre
2980Elk Run Nitro
2981Elk Run Nellie
2982Elk Run Nann
2983Elk Run Napoleon
2984Elk Run North Star
2985Elk Run Nunzio
2986Elk Run Nelia
2987Elk Run Natalia
2988Vick du Pontelle de Maicou
2989Volvic du Pontelle de Maicou
2990Vrac du Pontelle de Maicou
2991Vinci du Pontelle de Maicou
2992Vega du Pontelle de Maicou
Avg. COI in 2004 = 22.37%
2005
2993Anggun du Pontelle de Maicou
2994Athos du Pontelle de Maicou
2995Anais du Pontelle de Maicou
2996Ambre du Clos des Vickings
2997Alto du Clos des Vickings
2998Aspot du Clos des Vickings
2999Amigo du Clos des Vickings
3000Agree des Bois de la Mariniere
3001Alore des Bois de la Mariniere
3002Axa
3003Arthur
3004Ariane
3005Atos
3006Arco
3007Alfi
3008Adelie
3009Algo
3010Alba
3011Ariane(2)
3012Awen
3013Artiste
3014Alpha
3015Rufnit Dana
3016Rufnit Dani
3017Rufnit Demi
3018Rufnit Dilan
3019Rufnit Doni
3020Rufnit Duran
3021Canine Ahcagas
3022Canine Àhpi alias Martta
3023Canine Ahkavootna
3024Canine Attevahki
3025Canine Alttagas
3026Canine Áttánvuotna alias Diwa
3027Audes du Pays d'Allen
3028Aumance du Pays d'Allen
3029Agale du Pays d'Allen
3030Argos du Pays d'Allen
3031Allier du Pays d'Allen
3032Canine Battarbahta alias Madde
3033Canine Báhkavuotna alias Ipa
3034Canine Bos'sogohppi alias Touho
3035Canine Beardueatnu alias Betta
3036Canine Boavva alias Indy
3037Canine Boahjenasti alias Birra
3038Canine Bearalvahki alias Lumi
3039Canine Bokca
3040Canine Báhccavutna alias Hilla
3041Cactus Country Dallas
3042Cactus Country Darby
3043Cactus Country Dexter
3044Cactus Country Dudley
3045Cactus Country Duke du Bourbonnais
3046Cactus Country Easy Rider alias Jacques
3047Cactus Country Elaho
3048Cactus Country Ellie
3049Cactus Country Elvis
3050Cactus Country Elwood alias Woody
3051Astro du Pontelle de Maicou
3052Aramis du Pontelle de Maicou
3053Abueda du Pontelle de Maicou
3054Arthemis du Pontelle de Maicou
3055Astus du Pontelle de Maicou
3056Ana du Pontelle de Maicou
3057Aia
3058Angie alias Jolee
3059Apache
3060Appy
3061Agie
3062Rubensbraque
3063Brill
3064Baffy
3065Alpha du Rocher des Jastres
3066Apache du Pontelle de Maicou
3067Aloa du Pontelle de Maicou
3068Rufnit Eleanor
3069Rufnit Elite
3070Rufnit Enable
3071Rufnit Encore
3072Rufnit Epoxy
3073Rufnit Espy alias Coco
3074Rufnit Extreme alias Punto Bean
3075Azur de la Croix Bouchet
3076Axane de la Croix Bouchet
3077Riley's Sam
3078Riley's Gunner
3079Riley's Serendipity Sophie alias Sara
3080Riley's Miss Riley
3081Angela des Bois de la Mariniere
3082Atchoum des Bois de la Mariniere
3083Athos(2)
3084Athis
3085Ario du Pressoir d'Ygrande
3086Ayette du Pressoir d'Ygrande
3087Alogne du Pressoir d'Ygrande
3088Anise du Pressoir d'Ygrande
3089Elk Run Owyhee Rose
3090Elk Run Odie
3091Elk Run Orion
3092Elk Run Oneida
3093Elk Run Ol'Whiskey
3094Elk Run Opera
3095Elk Run Odette
3096Elk Run Osage
3097Atlas
3098Athos(3)
3099Attila
3100A' Jacques
3101Abysse
3102Alfa(2)
3103Anis
3104Albin
3105Armin
3106Ami alias Aidan
3107Aimée
3108Annique alias Puck
3109Aya
3110Alies
Avg. COI in 2005 = 21.08%
2006
3111Elk Run Prince
3112Elk Run Primus
3113Elk Run Payette Pete
3114Elk Run Paisley
3115Elk Run Pepper
3116Elk Run Patricia alias Kam
3117Elk Run Palila Paige
3118Elk Run Polly
3119Elk Run Piper
3120Elk Run Pahsimeroi Sal
3121Baraka du Fief d'Epsom
3122Baap du Fief d'Epsom
3123Bania du Fief d'Epsom
3124Boby Puech des Mus
3125Baykal Puech des Mus
3126Butchers Puech des Mus
3127Bilou du Pontelle de Maicou
3128Baila du Pontelle de Maicou
3129Baya des Demoiselles de Ferrieres
3130Benji du Pontelle de Maicou
3131Baika du Pontelle de Maicou
3132Blakie du Pontelle de Maicou
3133Bonnie
3134Briscard alias Brahms
3135Baloo
3136Berthe
3137Rufnit Falicia alias Lottie
3138Rufnit Felicity
3139Rufnit Firman
3140Rufnit Forrest
3141Rufnit Fortune
3142Rufnit Fletcher
3143Briska
3144Bakie
3145Diamond Braque Adolph Cooper
3146Diamond Braque a Princess Lolly
3147Balinte
3148Booster de la Mare de Simadri
3149Bahia de la Mare de Simadri
3150Brice de la Mare de Simadri
3151Bacchus de la Mare de Simadri
3152Bella de la Mare de Simadri
3153Brac du Chene Grive
3154Boubi du Chene Grive
3155Basile du Chene Grive
3156Buggy du Chene Grive
3157Bellonne du Chene Grive
3158Baguie du Chene Grive
3159Brume du Pontelle de Maicou
3160Bricole du Pontelle de Maicou
3161Bary du Pontelle de Maicou
3162Blag du Pontelle de Maicou
3163Brune du Pontelle de Maicou
3164Baronne du Pontelle de Maicou
3165Betise du Pontelle de Maicou
3166Bloom du Pontelle de Maicou
3167Beline du Pontelle de Maicou
3168Batik dou Coudounie
3169Bill dou Coudounie
3170Belle Dou Coudounie
3171Balto Dou Coudounie
3172Booster des Molx
3173Brindy des Molx
3174Bambou(2)
3175Bill alias Foster
3176Boy
3177Bliska
3178Blanka
3179Elk Run Quiniela alias Jojo
3180Elk Run Quiggley alias Bear
3181Elk Run Que
3182Elk Run Quorra
3183Elk Run Quest
3184Elk Run Quennel
3185Elk Run Quickstep
3186Baraille du Pressoir d'Ygrande
3187Berlue du Pressoir d'Ygrande
3188Bassie du Pressoir d'Ygrande
3189Biode du Pressoir d'Ygrande
3190Rufnit Genius
3191Rufnit General
3192Rufnit Granit
3193Rufnit Glori
3194Rufnit Gaston
3195Rufnit Glamor
3196Blakis
3197Bandit'But
3198Bultan
3199Briot
3200Baccardi
3201Bandit(2)
3202Rufnit Hero
3203Rufnit Hilton
3204Rufnit Happy
3205Rufnit Hallie
3206Rufnit Hattie
3207Elk Run Ruby
3208Elk Run Rory
3209Elk Run Ringo
3210Elk Run Rex
3211Elk Run Roscoe
3212Elk Run Ryder
3213Elk Run Remi
3214Elk Run Rosette
3215Elk Run Remington
3216Boheme du Pontelle de Maicou
3217Bounty du Pontelle de Maicou
3218Balou du Pontelle de Maicou
3219Belle du Pontelle de Maicou
3220Banga du Pontelle de Maicou
3221Banane du Pontelle de Maicou
3222Bono
3223Balzane
3224Baron(2)
3225Bijoux
3226Rufnit Icar
3227Rufnit Izzy
3228Rufnit Isaac
3229Rufnit Ian
3230Rufnit Infinity
3231Rufnit Ira
3232Rufnit Ingo
3233Rufnit Idole
3234Rufnit Iag
Avg. COI in 2006 = 22.09%
2007
3235Rufnit Jana
3236Rufnit Jeri
3237Rufnit Josi
3238Rufnit Jeni
3239Rufnit Justice
3240Rufnit Jarvis
3241Cachou
3242Cleo
3243Chiva
3244Cirka alias Chloe
3245Chorus
3246Cortes
3247Hondo's Petit Roi Louis alias Ace
3248Hondo's Arizona Harley
3249Hondo's Ammo
3250Hondo's Annie
3251Hondo's Appolo
3252Hondo's Aspen
3253Hondo's Hannah
3254Hondo's Riley
3255Hondo's Sadie
3256Clash du Fief d'Epsom
3257Colt dit Chably du Fief d'Epsom
3258Cougar du Fief d'Epsom
3259Curieuse
3260Cesar de la Croix Saint Urbain
3261Chloe de la Croix Saint Urbain
3262Claire de la Croix Saint Urbain
3263Clara de la Croix Saint Urbain
3264Cachou(2)
3265Cibelle
3266Cybele
3267Cesar(2)
3268Clovis(3)
3269Chaz
3270Choco
3271Calvin dit Corton
3272Cactus Country Fargo BJ Hunter
3273Cactus Country Frisco
3274Cactus Country Fawn
3275Cactus Country Fleur alias Rose
3276Elk Run Selway Storm alias Sky
3277Elk Run StoneyMountain Colter
3278Elk Run Savannah Bell
3279Elk Run Selkirk Scout
3280Elk Run Sundance Kid
3281Elk Run Sawtooth Sherman
3282Elk Run Star Chaser
3283Cali du Marais Becassier
3284Cachou du Marais Becassier
3285Cheyenne du Marais Becassier
3286Carry du Marais Becassier
3287Canelle du Marais Becassier
3288Cachou des Demoiselles de Ferrieres
3289Canelle des Demoiselles de Ferrieres
3290Chips des Demoiselles de Ferrieres
3291Chopin des Demoiselles de Ferrieres
3292Coco des Demoiselles de Ferrieres
3293Cooper des Demoiselles de Ferrieres
3294Howell's Arizona Ammo
3295Howell's D'kota Aimes
3296Howell's D'kota Alaska
3297Howell's D'kota Almond
3298Howell's D'kota Amber
3299Howell's D'kota Aspen
3300Comete
3301Coka
3302Chamerops
3303Crac
3304Cesar de la Croix Bouchet
3305Clochette de la Croix Bouchet
3306Candy de la Croix Bouchet
3307Creole de la Croix Bouchet
3308Camelle de la Croix Bouchet
3309Celia de la Croix Bouchet
3310Cactus Country Gambels Hunter
3311Cactus Country Gabrielle alias Gaby
3312Cactus Country Gidget
3313Cactus Country Ginger
3314Rufnit Kalvin
3315Rufnit Kadin
3316Rufnit Karlos
3317Rufnit Keeper
3318Rufnit Kalyn
3319Rufnit Kadi
3320Rufnit Kimi
3321Rufnit Katen
3322Rufnit Kami
3323Rufnit Kapri
3324Rufnit Kazi
3325Rufnit Karamel
3326Rufnit Kamrin
3327Capy du Pech du Cayrol
3328Cody du Pech du Cayrol
3329C. Scout du Pech du Cayrol
3330Crevette du Pech du Cayrol
3331C. Trobo du Pech du Cayrol
3332Cunegonde II du Pech du Cayrol
3333Creole des Peuts Pres
3334Chouquette Brachyoure des Peuts Pres
3335Chipie des Peuts Pres
3336Cleo-Cherie des Peuts Pres
3337Cyrus Annoure des Peuts Pres
3338Cacao des Peuts Pres
3339Cybelle de la Croix Bouchet
3340Cyrrus de la Croix Bouchet
3341Cyrano de la Croix Bouchet
3342Colvy de la Croix Bouchet
3343Crac de la Croix Bouchet
3344Cachou de la Croix Bouchet
3345Corie de la Croix Bouchet
3346Clora de la Croix Bouchet
3347Cesar II de la Croix Bouchet
3348Hondo's Baci
3349Hondo's Bear alias JazzII
3350Hondo's Bailey
3351Hondo's Bekka
3352Hondo's Bella Maya
3353Hondo's Bengie
3354Hondo's Bodi
3355Cobra de la Benigousse
3356Cheyenne du Pontelle de Maicou
3357Captain du Pontelle de Maicou
3358Cosak du Pontelle de Maicou
3359Coraille du Pontelle de Maicou
3360Rufnit Leader
3361Rufnit Laser
3362Rufnit Legend
3363Rufnit Lava
3364Rufnit Limit
3365Rufnit Lesli
3366Rufnit Lexi
3367Cali(2)
3368Capo
3369Caline(2)
3370Chanis Puech des Mus
3371Clyde Puech des Mus
3372Chade Puech des Mus
3373Calife Puech des Mus
3374Carpi
3375Carlo
3376Cayenne
3377Cirus
3378Rufnit Magnum
3379Rufnit Morgan
3380Rufnit Meadow
3381Rufnit Marvel
3382Rufnit Major
3383Rufnit Mica
3384Rufnit Mystic
3385Cabrette du Pressoir d'Ygrande
3386Cario du Pressoir d'Ygrande
3387Cash du Marais Becassier
3388Crunch du Marais Becassier
3389Cysse du Marais Becassier
3390Channa du Marais Becassier
3391Cedra du Marais Becassier
3392Carla du Marais Becassier
3393Calie du Marais Becassier
3394Cevennes du Rocher des Jastres
3395Cesar du Rocher des Jastres
3396Clokie du Rocher des Jastres
3397Cybelle
3398Cactus Country Hailey alias Samantha
3399Cactus Country Hunter alias Pruett
3400Cactus Country Harley
3401Cactus Country Hawk
3402Cactus Country Holly alias Stella
Avg. COI in 2007 = 23.91%
2008
3403Doline des Bois de la Mariniere
3404Duff des Bois de la Mariniere alias Jack
3405Elk Run Uzi alias Jesse
3406Elk Run Udie alias Brody
3407Elk Run Ulysses alias Augie
3408Elk Run Urbain
3409Dan
3410Dang
3411Dolye
3412Daisy(3)
3413Douchka(2)
3414Didjy
3415Drop
3416Rufnit Notable
3417Rufnit Natural
3418Rufnit Nestle
3419Rufnit Nikkie
3420Rufnit Nichole
3421Buzzys Gun Dog Peetie
3422Midnight Acres Bean
3423Remy de la Source des Desert
3424Denver du Pontelle de Maicou
3425Diomos du Pontelle de Maicou
3426Duc du Pontelle de Maicou
3427Dyva du Pontelle de Maicou
3428Diva du Pontelle de Maicou
3429Duck du Pontelle de Maicou
3430Donatella du Pontelle de Maicou
3431Duke du Pontelle de Maicou
3432Rufnit Oliver
3433Rufnit Otis
3434Rufnit Octane
3435Rufnit Olivia
3436Rufnit Obsession
3437Rufnit Opal
3438Elk Run Valerius alias Ranger
3439Elk Run Valiant alias Bogey
3440Elk Run Vista
3441Elk Run Victoria
3442Elk Run Venator
3443Elk Run Viceroy
3444Django du Fief d'Epsom
3445Deal du Fief D'Epsom
3446Duke du Fief D'Epsom
3447Djack du Fief D'Epsom
3448Delphie du Fief D'Epsom
3449Delice du Pressoir d'Ygrande
3450Djinn du Pressoir d'Ygrande
3451Dryade du Pressoir d'Ygrande
3452Dario du Pressoir d'Ygrande
3453Dash du Pressoir d'Ygrande
3454Aspen Ridge Adam alias Orion
3455Aspen Ridge Abe
3456Aspen Ridge Al Aka Henri
3457Aspen Ridge Abella alias Bella
3458Aspen Ridge Allie alias Beam
3459Aspen Ridge Abbey
3460Aspen Ridge Annette
3461Cactus Country Ike: Padoux
3462Cactus Country Isadora
3463Diane(2)
3464Daisy(4)
3465Droopy des Plaines de la Forterre
3466Dalton des Plaines de la Forterre
3467Dune des Plaines de la Forterre
3468Divine des Plaines de la Forterre
3469Diva des Plaines de la Forterre
3470Rufnit Pistol
3471Rufnit Parfait
3472Rufnit Precision
3473Rufnit Pickup
3474Rufnit Petro
3475Rufnit Paige
3476Rufnit Primer
3477Rufnit Perfection
3478Cactus Country Jesse
3479Cactus Country Josey
3480Rufnit Quota
3481Rufnit Quincy
3482Rufnit Quade
3483Rufnit Quintessa
3484Rufnit Quennell
3485Rufnit Quest
3486Duck Puech des Mus
3487Daisy Puech des Mus
3488Dalie Puech des Mus
3489Demon Puech des Mus
3490Dom Puech des Mus
3491Demie Puech des Mus
3492Doly
3493Dora(3)
3494Aspen Ridge Buster
3495Aspen Ridge Bo
3496Aspen Ridge Baxter Jake
3497Aspen Ridge Brody
3498Aspen Ridge Bingo
3499Aspen Ridge Bree
3500Aspen Ridge Brenna
3501Aspen Ridge Blossom alias Audrey
3502Cactus Country Kosmo
3503Diego du Moulin de Pradeix
3504Dick du Moulin de Pradeix
3505Dicky du Moulin de Pradeix
3506Dico du Moulin de Pradeix
3507Djessy du Moulin de Pradeix
3508Dhyta de la Croix Saint Loup
3509Doli du Pontelle de Maicou
3510Dora du Pontelle de Maicou
3511Dyxi du Pontelle de Maicou
3512Djin du Pontelle de Maicou
3513Dorka(2)
3514Diane du Pressoir d'Ygrande
3515Darne du Pressoir d'Ygrande
3516Delice des Bois de la Mariniere
3517Defi des Bois de la Mariniere
3518Diva des Bois de la Mariniere
3519Djinn des Bois de la Mariniere
3520Dago des Bois de la Mariniere
3521Doli des Bois de la Mariniere
3522Dias du Pontelle de Maicou
3523Diouck du Pontelle de Maicou
3524Dixy du Pontelle de Maicou
3525Droopy du Pontelle de Maicou
3526Dronc du Pontelle de Maicou
3527Dede du Pontelle de Maicou
3528Dior du Rocher des Jastres
3529Dyhane du Rocher des Jastres
3530Danube du Rocher des Jastres
3531Dora du Rocher des Jastres alias Diana
3532Droopy du Rocher des Jastres
Avg. COI in 2008 = 23.29%
2009
3533Cactus Country Lacey
3534Cactus Country Lacie
3535Cactus Country Legend
3536Cactus Country Lakota Hunter
3537Cactus Country Lil Remington alias Remi
3538Cactus Country Lorraine
3539Cactus Country Lucky Copper
3540Cactus Country Mary
3541Cactus Country Mistral Jolie
3542Cactus Country Maggie Mae
3543Cactus Country Monseur Ronnie
3544Cactus Country Maxwell
3545Cactus Country Maximus alias Duke
3546Cactus Country Marley
3547Cactus Country Mac
3548Eden de la Font Chaude
3549Evan de la Font Chaude
3550Eliott de la Font Chaude
3551Elfe de la Font Chaude
3552Europe de la Font Chaude
3553Flecha
3554Kyla
3555Rufnit Raider
3556Rufnit Rylee
3557Rufnit Ramrod
3558Rufnit Roca
3559Rufnit Remi
3560Rufnit Riot
3561Rufnit Rocket
3562Rufnit Rival
3563Canine Cáhcu alias Ruuti
3564Canine Ceaggái Ihku alias Reiska
3565Canine Ceavzit alias Dino
3566Canine Cohkidálvi alias Asta
3567Canine Corbmi alias Hylsy
3568Canine Cum'mánjálbni alias Lola
3569Canine Cuvccas alias Taika
3570Elk Run Winchester alias Cowboy
3571Elk Run Warrior
3572Elk Run Whiskey River Gold
3573Elk Run Willow
3574Elk Run Wrigley
3575Elk Run Winnie
3576Elk Run Xydeco
3577Elk Run Xanadu
3578Elk Run Xfactor
3579Elk Run Xola
3580Elk Run Xanda
3581Epson
3582Estor
3583Eliot(2)
3584Enzo alias Elius
3585Ebhene
3586Erbane
3587Rufnit Sabor
3588Rufnit Savanna
3589Rufnit Sargent
3590Rufnit Stealth
3591Rufnit Shelby
3592Rufnit Sasha
3593Karamain Remus
3594Karamain Romulus
3595Karamain Rubidium
3596Karamain Rhea Silvia
3597Karamain Rara Avis
3598Rufnit Treasure
3599Rufnit Taurus
3600Rufnit Tribute
3601Rufnit Tango
3602Rufnit Tracker
3603Rufnit Tradition
3604Rufnit Triumph
3605Rufnit Talent
3606Eliott du Pas de la Lauze
3607Enzo du Pas de la Lauze
3608Echo du Pas de la Lauze
3609Emy du Pas de la Lauze
3610Ebene du Pas de la Lauze
3611Eva du Pas de la Lauze
3612Ellimae du Pas de la Lauze
3613Elsa(4)
3614Echo de la Benigousse(2)
3615Estree de la Benigousse
3616Etoile de la Benigousse alias Star
3617Elfe de la Benigousse alias Elfie
3618Eclair de la Benigousse(2)
3619Espoir de la Benigousse(2)
3620Ello de la Benigousse
3621Ena de la Benigousse
3622Enzo
3623Elka(2)
3624Engy du Chateau du Moulin
3625Eclair du Pontelle de Maicou(2)
3626Elio du Pontelle de Maicou
3627Eres du Pontelle de Maicou
3628Effy du Pontelle de Maicou
3629Eika du Pontelle de Maicou
3630Elliot Puech des Mus
3631Eyrton Puech des Mus
3632E.t Puech des Mus
3633Elfe du Pressoir d'Ygrande
3634Elite du Pressoir d'Ygrande
3635Egasse du Pressoir d'Ygrande
3636Ajat's Arizona Piper
3637Ajat's Aragorn
3638Ajat's Autumn
3639Ajat's Ailill
3640Ajat's Alexi
3641Ajat's Argus
3642Ajat's Alroy
3643Ajat's Adonis
3644Eugenie du Pech du Cayrol alias Eugenia
3645Edwige du Pech du Cayrol alias Vivi
3646Elfi du Pech du Cayrol
3647Emmie du Pech du Cayrol
3648Epsilon du Pech du Cayrol
3649Elvis du Pech du Cayrol
3650Ernestine du Pech du Cayrol
3651Elka du Pech du Cayrol alias Engane
3652Eros du Pech du Cayrol(2)
3653Erwin du Pech du Cayrol
3654Enzo du Pech du Cayrol
3655Enzo(2)
3656Ecrin
3657Eclair(2)
3658Epigeou
3659Etoile(3)
3660Eunice des Peuts Pres
3661Elfie des Peuts Pres
3662Ella des Peuts Pres
3663Eliot des Peuts Pres
3664Eros des Peuts Pres
3665Ethan des Peuts Pres
3666Cactus Country Noel Margot
3667Cactus Country Nitro
3668Cactus Country Nico
3669Cactus Country Napoleon
3670Cactus Country O'Reilly alias Sadie
3671Cactus Country Olympia alias Lolly
3672Cactus Country Omega alias Meg
3673Cactus Country Olive Oil alias Ollie
3674Cactus Country O Boone
3675Cactus Country Ozzy
3676Cactus Country Ox
3677Cactus Country Phoenix
3678Cactus Country Payton
3679Cactus Country Pistol Pete
3680Cactus Country Phantom alias Kota
3681Cactus Country Pius Enzo
3682Cactus Country Packer
3683Ector du Rocher des Jastres
3684Eva du Rocher des Jastres
3685Braques Point Andre alias Miles
3686Braques Point Alexandrine alias Sophie
3687Braques Point Aurora
3688Braques Point Alisanne
3689Braques Point Armand
3690Eclair(3)
3691Elp
3692Edji
3693Elton(2)
3694Eros(2)
3695Eider(2)
3696Eden(4)
3697Elvis(2)
3698Eden du Chene Grive
3699Ercule du Chene Grive alias Eliot
3700Eider du Chene Grive
3701Escot du Chene Grive
3702Eliott du Chene Grive
3703Eska du Chene Grive
3704Emy(2)
3705Rufnit Ultimate
3706Rufnit Unique
3707Rufnit Ulysses
3708Rufnit Uno
3709Etoile du Pontelle de Maicou
3710Erone du Pontelle de Maicou
Avg. COI in 2009 = 22.71%
2010
3711Cactus Country Queen Margaret alias Maggie
3712Cactus Country Quick Point Molly
3713Cactus Country Quick Shot Drake
3714Cactus Country Quicksilver Kate
3715Cactus Country Quins Mighty Retrieve
3716Cactus Country Quintessa alias Tessa
3717Cactus Country Quizno's Point
3718Cactus Country Qualie
3719Braques Point Biscuit
3720Braques Point Bobwhite alias Coker
3721Braques Point Barrel
3722Braques Point Baylie alias Bree
3723Flash du Marais Becassier
3724Faye du Marais Becassier
3725Fanny du Marais Becassier
3726Fannie du Marais Becassier
3727Foxie du Marais Becassier
3728Fatal Beauty du Rocher des Jastres
3729Fanny du Rocher des Jastres
3730First(2)
3731Fouga
3732Flex
3733Frixos
3734Fox(2)
3735Flic
3736Feline
3737Elk Run Yeager
3738Elk Run Yvonne
3739Elk Run Yukon Jack alias Strider
3740F'Braquo du Fief d'Epsom
3741Filou du Fief d'Epsom
3742Faya du Fief d'Epsom
3743Fata Morgana du Fief d'Epsom
3744Fanny du Fief d'Epsom
3745Faros du Pech du Cayrol
3746Falco du Pech du Cayrol
3747Farenheit du Pech du Cayrol
3748Fripon du Pech du Cayrol
3749Elk Run Zeke
3750Elk Run Zoe
3751Elk Run Zel
3752Canine Dávástus alias Tikru
3753Canine Dievvasitdolgi alias Kaapo
3754Canine Dollaloddi alias Hymy
3755Canine Dawenásti
3756Canine Dronnetbakku
3757Karamain Supernova
3758Karamain Sirius
3759Karamain Sagittaire
3760Karamain Satyr av Gyldenskov
3761Karamain Soleil
3762Karamain Sirisaphir
3763Karamain Stella Polaris
3764Rufnit Vanessa
3765Rufnit Vista
3766Rufnit Velvet
3767Rufnit Valor
3768Rufnit Vronica
3769Rufnit Virtue
3770Rufnit Valerie
3771Filae du Pech du Cayrol
3772Flower du Pech du Cayrol
3773Fanny du Pech du Cayrol
3774Flic du Pech du Cayrol
3775Flac du Pech du Cayrol
3776Fullbert du Pech du Cayrol
3777Freedy du Pech du Cayrol
3778Faro du Pech du Cayrol
3779Falco de la Croix Saint Loup
3780Fakir de la Croix Saint Loup
3781Fall in Love de la Croix Saint Loup
3782Felix de la Croix Saint Loup
3783Frisca de la Croix Saint Loup
3784Falko de la Benigousse
3785First de la Benigousse alias Fritz
3786Fidji de la Benigousse(2)
3787Flynn de la Benigousse
3788Faveur de la Benigousse(2)
3789Flac de la Benigousse(2)
3790Falco de la Benigousse
3791Flora de la Benigousse
3792Flory de la Benigousse
3793Cactus Country Ranger Boone
3794Cactus Country Rido Stickeen alias Sticky
3795Cactus Country Rogue River Gunner
3796Cactus Country Rowdy Oshie
3797Cactus Country Reggi
3798Elk Run Zeeman
3799Elk Run Zacharia
3800Elk Run Zephyr
3801Elk Run Zoey
3802Elk Run Zippity Doo Dah
3803Farouk des Pech Gros
3804Fleur des Pech Gros
3805Flora des Pech Gros
3806Frida des Pech Gros
3807Filou des Pech Gros
3808Rufnit Whitney
3809Rufnit Winnie
3810Rufnit Winter
3811Rufnit Warren
3812Rufnit Waylon
3813Rufnit Winston
3814Frisette des Peuts Pres
3815Faline des Peuts Pres
3816Filou des Peuts Pres
3817Flore
3818Fortuna
3819Elk Run Ahote
3820Elk Run Azazel
3821Elk Run Aragorn
3822Elk Run Adelaide
3823Feel Puech des Mus
3824Fiesta Puech des Mus
3825Fier Puech des Mus
3826Fanou Puech des Mus
3827Rufnit Xcellence
3828Rufnit Xcel
3829Rufnit Xclusive
3830Rufnit Xceed
3831Rufnit Xquisite alias Cinder
3832Rufnit Xpress
3833Rufnit Xception
3834First(3)
3835Falko
3836Farou
3837Farouck
3838Farouk
3839Fendi
3840Fidjie
3841Fuego
3842Funny
3843Cactus Country Saguaro Harleys Comet alias Scoot
3844Cactus Country Sam I Am
3845Cactus Country Sir Marley
3846Cactus Country Senor Thumper
3847Cactus Country Shadow
3848Cactus Country Stella
3849Cactus Country Santana
3850Cactus Country Scout
3851Flora du Pressoir d'Ygrande
3852Full-Choke du Pressoir d'Ygrande
3853Frimousse du Pressoir d'Ygrande
3854Finette du Pressoir d'Ygrande
3855Flanelle du Pressoir d'Ygrande
3856Fakir(2)
3857Flack(2)
3858Flocon
3859Farook
3860Fidji
3861Fute des Bois de la Mariniere
3862Franka des Bois de la Mariniere
3863Franca des Bois de la Mariniere
3864Filou du Rocher des Jastres
3865Fill du Rocher des Jastres
3866Freckle du Rocher des Jastres alias Dandy
3867Figor du Rocher des Jastres
3868Fleur du Rocher des Jastres
3869Flor du Rocher des Jastres
3870Florette du Rocher des Jastres
3871Fifi du Rocher des Jastres
3872Filene du Rocher des Jastres
3873Foxy Roxy du Rocher des Jastres
3874Flashy du Rocher des Jastres
3875Cactus Country Tucson Bree
3876Cactus Country Tazz
3877Cactus Country Tucson Tracker
3878Cactus Country Tess
3879Filine de la Benigousse
3880Fado de la Benigousse
3881Foster de la Benigousse
3882Folie de la Benigousse(2)
3883Flora de la Benigousse(2)
3884Falko(2)
3885Ficelle
3886Farouk(2)
3887Cactus Country Ugota Winchester
3888Cactus Country Ulysses Jackson
3889Cactus Country Uneeda Benelli
3890Cactus Country Unique Tazzmanian
3891Cactus Country Uriah Remington alias Remy
3892Cactus Country Utessa
3893Cactus Country Uwana Magnum
3894Rufnit Yardan
3895Rufnit Yeoman
3896Rufnit Yuma
3897Rufnit Yasir
3898Rufnit Yarin
3899Elk Run Brie
3900Elk Run Belle
3901Elk Run Berthiaume alias Bearie
3902Elk Run Barley
3903Elk Run Baudouin
3904Elk Run Bruno
Avg. COI in 2010 = 21.92%
2011
3905Cactus Country Water Lillium alias lily
3906Cactus Country Wind Talker Gidget
3907Cactus Country Wyatt Uzi Earp
3908Cactus Country Wrangler
3909Pihkapisaran BR Karaati
3910Pihkapisaran BR Kristalli alias Mona
3911Pihkapisaran BR Koralli
3912Pihkapisaran BR Karambola
3913Pihkapisaran BR Kisälli alias Sälli
3914Pihkapisaran BR Komeetta
3915Pihkapisaran BR Karma alias Martti
3916Cactus Country Vandy's Dixie Rose
3917Cactus Country Very Fabulous Coco
3918Cactus Country Victoria la Countess
3919Cactus Country Viper Bodine
3920Cactus Country Vivacious Kellan
3921Gucci du Marais Becassier
3922Gaho du Marais Becassier
3923Guess du Marais Becassier
3924Gipsy du Marais Becassier
3925G'Chloe du Marais Becassier
3926Cactus Country X-Ceptional Jac
3927Cactus Country X-Cactus
3928Cactus Country Xenxo Sam
3929Cactus Country Xcaliber Remington
3930Elk Run Chalon-sur-Marne
3931Elk Run Cozmo Money
3932Elk Run Cozette Lucille
3933Elk Run Claire
3934Elk Run Coup de Chapeau
3935Gijsje
3936Gazelle
3937Gino
3938Gipsy(5)
3939Gato
3940Gypci
3941Garou de la Benigousse
3942Geo de la Benigousse(2)
3943Gina de la Benigousse(2)
3944Gaia de la Benigousse
3945Gamine de la Benigousse(2)
3946Gismo du Fief d'Epsom
3947Gold du Fief d'Epsom
3948Gitan du Fief d'Epsom
3949Gin Fizz du Fief d'Epsom alias Fizzi
3950Goran du Fief d'Epsom
3951Gus du Fief d'Epsom
3952Gali du Fief d'Epsom
3953Gaya du Fief d'Epsom
3954Gamin(2)
3955Galia
3956Gamine(2)
3957Gwen
3958Gaspar
3959Rufnit Zahna
3960Rufnit Zandos
3961Rufnit Zehna
3962Rufnit Zindi
3963Rufnit Zindra
3964Rufnit Adalie
3965Rufnit Ambre
3966Rufnit Adena
3967Rufnit Adobe
3968Rufnit Auxillary
3969Rufnit Azera
3970Rufnit Avalon
3971Geek du Domaine du Carbonel
3972Gipsy du Domaine du Carbonel
3973Gush du Domaine du Carbonel
3974Guss du Pas de la Lauze
3975Grimm du Pas de la Lauze
3976Gea Puech des Mus
3977Elk Run Argetee d'Archamps
3978Elk Run Amelia
3979Cactus Country Yahoo Diamond Lil
3980Cactus Country Yankee Osbourne
3981Cactus Country Ynona
3982Cactus Country Yosemite Sam
3983Cactus Country Ysabella Keva
3984Cactus Country Yukon Maxus
3985Cactus Country Yultide Ruby
3986Gad
3987Gaspar(2)
3988Gaston(2)
3989Gypsie
3990Grenouille
3991Gus dit Garou
3992Gut
3993Gilou du Moulin de Pradeix
3994Gabin du Moulin de Pradeix
3995Gold du Moulin de Pradeix
3996Guss du Moulin de Pradeix
3997Gaby du Moulin de Pradeix
3998Rufnit Bella
3999Rufnit Buckshot
4000Rufnit Birdi
4001Rufnit Booker
4002Rufnit Bridger
4003Rufnit Bridget
4004Gaystar du Pech du Cayrol
4005G' Madeleine du Pech du Cayrol alias Gala
4006Gaven du Pech du Cayrol
4007Ghismonde du Pech du Cayrol alias Gaïa
4008Geraldine du Pech du Cayrol
4009Git' R Done du Pech du Cayrol alias Dylan
4010Georges - Alexandre du Pech du Cayrol alias Dekun
4011Guerlain du Pech du Cayrol
4012Cactus Country Zuko Mccoy
4013Cactus Country Zamantha
4014Cactus Country Zac
4015Cactus Country Zuri
4016Cactus Country Zolie Skeeter
4017Cactus Country Zee
4018Gabarre du Pressoir d'Ygrande
4019Gate du Pressoir d'Ygrande
4020Garrio du Pressoir d'Ygrande
4021Garfield du Pressoir d'Ygrande
4022Ganna du Pressoir d'Ygrande
4023Gazille du Pressoir d'Ygrande
4024Gazelle du Pressoir d'Ygrande
4025Galaxie du Pressoir d'Ygrande
4026Guerda de la Brissotiere alias Gamine
4027Gypsie de la Brissotiere
4028Grimm de la Brissotiere
4029Gori de la Brissotiere
4030Guss de la Brissotiere
4031Gotan de la Brissotiere
4032Yahoo's Beauregard
4033Yahoo's Bourbon St alias Anssi
4034Yahoo's Brandon Marlo
4035Yahoo's Betty Boop
4036Yahoo's Binky Piggybank
4037Yahoo's Bloomingdale
4038Canine Eahcálas Tivga
4039Canine Eakti Ustit alias Reno
4040Grimm de la Croix d'Angouleme
4041Gauguin de la Croix d'Angouleme
4042Gordon de la Croix d'Angouleme
4043Gitane de la Croix d'Angouleme
4044Gea de la Croix d'Angouleme
4045Gala de la Croix d'Angouleme
4046Genie de la Croix d'Angouleme alias Fern
4047Cactus Country Aero Nova Cazadora
4048Cactus Country Arizona Ari
4049Cactus Country Arizona Harley
4050Cactus Country Arko du Becasse
Avg. COI in 2011 = 21.7%
2012
4051Hebe Mažas Brolis
4052Hana Mažas Brolis
4053Haidas Mažas Brolis
4054Hartas Mažas Brolis
4055Karamain Avalanche
4056Cactus Country Bird Dog Daisy
4057Cactus Country Bodi
4058Cactus Country Bella
4059Cactus Country Beau(2)
4060Helios(2)
4061Heden
4062Helia
4063Hiris
4064Hasta
4065Hades
4066Half
4067Hiver de la Pierre d'Or
4068Heydjinn de la Pierre d'Or
4069Hioka de la Pierre d'Or
4070Hunter Gyldenskov de la Pierre d'Or
4071Helma de la Pierre d'Or
4072Horphee de la Pierre d'Or
4073Rufnit Cartel
4074Rufnit Carlos
4075Rufnit Conley
4076Rufnit Cordoba
4077Rufnit Carter
4078Rufnit Contour
4079Elk Run Elly
4080Elk Run Eyota
4081Elk Run Elete
4082Elk Run Elle
4083Elk Run Elodie
4084Elk Run Estelle
4085Elk Run Dantalion alias Duke
4086Elk Run Denna Sage Renfro
4087Elk Run Deacon
4088Elk Run Darby
4089Cactus Country Captain
4090Cactus Country Colby Jack alias Cheddar
4091Cactus Country Camouflage
4092Cactus Country Copper Girl
4093Helfie de la Benigousse
4094Hera de la Benigousse
4095Hawai de la Benigousse
4096Hulk de la Benigousse
4097Cactus Country Dawson
4098Cactus Country Dude
4099Cactus Country Double Dutch
4100Canine Fal'lehit
4101Canine Fenoméra
4102Canine Fiehta
4103Canine Fil'lejeaddji alias Pingo
4104Canine Friddjavuohta
4105Canine Fàvru alias Melody
4106Canine Feasta alias Hilla
4107Canine Fiinnohallat
4108Spectrolite's American Ice Man
4109Spectrolite's American Dream alias Cola
4110Hera du Rocher des Jastres
4111Rufnit Desire
4112Rufnit Destin alias Sophie
4113Rufnit Dallas
4114Rufnit Diamond
4115Rufnit Dalton
4116Helyos du Fief d'Epsom
4117Havane du Fief d'Epsom
4118Haron du Fief d'Epsom
4119Hugo du Fief d'Epsom
4120Hizy du Fief d'Epsom
4121Hedy du Fief d'Epsom
4122Hardi Chasseur du Fief d'Epsom
4123Hella
4124Helsy
4125Hermine(4)
4126Hola
4127Heros(2)
4128Hotesse
4129Harry des Cimes d'Or
4130Happy des Cimes d'Or
4131Heidi des Cimes d'Or
4132Hiago des Cimes d'Or
4133Hisca des Cimes d'Or
4134Haya du Marais Becassier
4135Hermine du Marais Becassier
4136Cactus Country Eli
4137Cactus Country Eleanore
4138Cactus Country Etienne Lucy
4139Cactus Country Fleur d'Automne
4140Cactus Country Fabulous Ruger
4141Cactus Country Fantastic Oakley
4142Cactus Country Fantastique Gigi
4143Cactus Country Fiona alias Biscuit
4144Cactus Country Fleur de Lis alias Lilly
4145Cactus Country Forest du Becasse alias Bodi
4146Cactus Country Frerot Shooter
4147Cactus Country Ft Worth alias Brocko
4148Elk Run Fearless Shadowfax
4149Elk Run Fabulous Florence
4150Elk Run Frontenac
4151Elk Run Giselle
4152Elk Run Gus
4153Elk Run Gorgeous George
4154Rufnit Elliot
4155Rufnit Emilya
4156Rufnit Evan
4157Rufnit Eric
4158Rufnit Ellie
4159Rufnit Ethan
4160Helliot du Clos de la Chevardiere
4161Heden Anoure du Clos de la Chevardiere
4162Heze du Clos de la Chevardiere
4163Hezme du Clos de la Chevardiere
4164Havane Anoure du Clos de la Chevardiere
4165Helia Queue Courte du Clos de la Chevardiere
4166Absolute Aria alias Gabby
4167Absolute Ace of Hearts
4168Absolute Axle
4169Absolute Apple Cinnamon Smoky
4170Absolute Atticus
4171Cactus Country Gilley Remington alias Remi
4172Cactus Country Grosvenor's Ghost alias Cooper
4173Cactus Country Graceful Annie
4174Cactus Country Gunner
4175Cactus Country Gundog Molly
4176Rufnit Fanci
4177Rufnit Fanni
4178Rufnit Faran
4179Rufnit Fiona
4180Rufnit Fidel
4181Heliot de la Lande de Bourberouge
4182Helios de la Lande de Bourberouge
4183Harry de la Lande de Bourberouge
4184Hugo de la Lande de Bourberouge
4185Hizac de la Lande de Bourberouge
4186Horphee de la Lande de Bourberouge
4187Hengie de la Lande de Bourberouge
4188Rufnit Ginger
4189Rufnit Gennae
4190Rufnit Gerilyn
Avg. COI in 2012 = 21.74%
2013
4191Cactus Country Halo alias Goose
4192Cactus Country Hobie Wom Kenobi
4193Cactus Country Hunt'Em Up Dottie
4194Cactus Country Hunting Humdinger Si
4195Cactus Country I Hetamus Tetamus Lucy
4196Cactus Country Incredible Maggie
4197Cactus Country Iron Hank
4198Iggy d'Aspen Ridge
4199Ike Chasseur d'Aspen Ridge
4200Cactus Country Jackson
4201Cactus Country Jacey Whisky
4202Cactus Country Jigger
4203Cactus Country Johnny Boy Duke Dale
4204Cactus Country Juneau Tundra Johnson
4205Cactus Country Woodrow
4206Junona Mažas Brolis
4207Jago Mažas Brolis
4208Jaron Mažas Brolis
4209Java Mažas Brolis
4210Jogis Mažas Brolis
4211Junga Mažas Brolis
4212Juta Mažas Brolis
4213Ian Chasseur d'Aspen Ridge
4214Icarus Chasseur d'Aspen Ridge
4215Indy Chasseur d'Aspen Ridge
4216Ingrid Chasseur d'Aspen Ridge
4217Ivan Chasseur d'Aspen Ridge
4218Ivy Chasseur d'Aspen Ridge
4219Izzy Chasseur d'Aspen Ridge
4220Cactus Country Kelsey
4221Cactus Country Kendall
4222Cactus Country Kenzie
4223Cactus Country Kiki
4224Ialta
4225Isko
4226Ilios
4227Irkos
4228Izzy alias Iana
4229Elk Run Hoodoo
4230Elk Run Hancock
4231Isidore de la Croix Saint Urbain
4232Igbo de la Croix Saint Urbain
4233Itaime de la Croix Saint Urbain
4234Ignes de la Croix Saint Urbain
4235Iska de la Croix Saint Urbain
4236Iris de la Benigousse
4237Ivy de la Benigousse
4238Imago des Peuts Pres
4239Ika des Peuts Pres
4240Rufnit Heidi
4241Rufnit Hailey
4242Rufnit Henri
4243Rufnit Hadley
4244Rufnit Hanna
4245Rufnit Hayden
4246Rufnit Heather
4247Indy du Pech du Cayrol
4248Idefix du Pech du Cayrol
4249It's the Best du Pech du Cayrol
4250Iphigenie du Pech du Cayrol alias Ixelle
4251Ivoine du Pech du Cayrol
4252Ines du Pech du Cayrol
4253Irina du Pech du Cayrol
4254Instinct du Pech du Cayrol
4255Ibis du Pech du Cayrol
4256Irma du Pech du Cayrol alias Isis
4257Ignace du Pech du Cayrol
4258Iris du Pech du Cayrol
4259In Vino Veritas du Pech du Cayrol
4260Iphraim du Pech du Cayrol
4261Iota du Marais Becassier
4262Inari de la Pierre d'Or
4263Iris de la Pierre d'Or
4264Iron de la Pierre d'Or
4265Isard de la Pierre d'Or
4266Itak de la Pierre d'Or
4267Iroise
4268Isora
4269Iota
4270Rufnit Icon
4271Rufnit Intellect
4272Rufnit Isabell
4273Rufnit Ivie
4274Rufnit Impressive
4275Rufnit Ideal
4276Rufnit Impact
4277Iago du Chene Grive
4278Ino du Chene Grive
4279Ipso Facto du Fief d'Epsom
4280Issambre du Fief d'Epsom
4281Imma du Fief d'Epsom
4282I'Yes du Fief d'Epsom
4283I'Terra du Fief d'Epsom
4284Itsa
4285Ibis(2)
4286Izo
4287Ipso
4288I'm your Shadow de la Vallee de Shankara
4289Isabella de la Vallee de Shankara
4290I'm the boss de la Vallee de Shankara
4291Irresistible Lara de la Vallee de Shankara
4292Irish Coffee de la Vallee de Shankara alias Irco
4293Islande de la Vallee de Shankara
4294Isatine de la Vallee de Shankara
4295Isadora de la Vallee de Shankara alias Papu
4296Icare du Marais Becassier
4297Ivana du Marais Becassier
4298Elk Run Indy Scout
4299Dante de la Muele du Foin
4300Foltos de la Muele du Foin alias Radar
4301Farao de la Muele du Foin
4302Agyar de la Muele du Foin
4303Monet de la Muele du Foin
4304Lily de la Muele du Foin
4305James P Sullivan Mantlo
4306Islande de la Lande de Bourberouge
4307Icare de la Lande de Bourberouge
4308Idem de la Lande de Bourberouge
4309Isis de la Lande de Bourberouge
Avg. COI in 2013 = 21.94%
2014
4310Jaz Chasseur d'Aspen Ridge
4311Jay Chasseur d'Aspen Ridge
4312Jessi Chasseur d'Aspen Ridge
4313JJ Chasseur d'Aspen Ridge
4314Jo Chasseur d'Aspen Ridge
4315Joy Chasseur d'Aspen Ridge alias Jetta
4316Jake Chasseur d'Aspen Ridge
4317Jonesie Chasseur d'Aspen Ridge
4318Jerry Chasseur d'Aspen Ridge
4319Rufnit Jazzie
4320Rufnit Jaccie
4321Rufnit Jacob
4322Rufnit Jasper
4323Rufnit Jackson
4324Rufnit Johnie
4325Rufnit Jessie
4326Rufnit Jorden
4327Rufnit Jannie
4328Rufnit Jeffrie
4329Gyldenskovs Jaeger
4330Gyldenskovs Jaga
4331Java(2)
4332June
4333Jaspbenigousse
4334Jazz(2)
4335Juri
4336Jim
4337Joy
4338Josephine Emma
4339Cactus Country Lotta Ruckus
4340Japon du Becassier Chassant
4341Java du Becassier Chassant
4342Cactus Country Loving Snow
4343Cactus Country Lucky Cooper
4344Jo des Cimes d'Or
4345Jiago des Cimes d'Or
4346Juka des Cimes d'Or
4347Jolicoeur des Cimes d'Or
4348Cactus Country Meeka
4349Cactus Country Magnus Bane
4350Cactus Country Milo
4351Cactus Country Mountaineer Hunter
4352Cactus Country Magficent Bandit
4353Cactus Country Maverick
4354Cactus Country Mighty Oakley
4355Jacques des Cimes d'Or
4356Cactus Country Nitrogenous
4357Cactus Country Nash
4358Cactus Country Napa
4359Cactus Country Neala
4360Cactus Country Nico(2)
4361Cactus Country Notorious Scout
4362Cactus Country Nugget
4363Jazz du Bois des Bouchauds
4364Jaya du Bois des Bouchauds
4365Jarnac du Bois des Bouchauds
4366Jade du Pech du Cayrol
4367Jaskod du Pech du Cayrol
4368Jeanne d Arc du Pech du Cayrol
4369Jewell du Pech du Cayrol
4370Junona du Pech du Cayrol
4371Just For Me du Pech du Cayrol
4372Justin du Pech du Cayrol
4373Just Perfect du Pech du Cayrol alias Hektor
4374Just Wonderfull du Pech du Cayrol
4375Afika
4376Argos
4377JR des Molx
4378Junior des Molx
4379Jazz des Molx
4380Jumper des Molx
4381Jaguar des Molx
4382Jeep des Molx
4383Jeff des Molx
4384Joey des Molx
4385Jade des Molx
4386Joy des Molx
4387Jonquille des Molx
4388Elk Run Jack of All Trades(2)
4389Elk Run Jackson Hole Kid
4390Elk Run Koa woodrow's call
4391Elk Run Kamiah Kate
4392Elk Run Kinnikinnick
4393Elk Run Kindred
4394Spectrolite's Flying Finn
4395Jumbo du Fief d'Epsom
4396Jerk du Fief d'Epsom
4397Jazz du Fief d'Epsom
4398Jice du Fief d'Epsom
4399Juba du Fief d'Epsom
4400Java du Fief d'Epsom
4401Canine Geardá
4402Canine Gawasat
4403Canine Guvge alias Ryti
4404Canine Gaissa
4405Canine Guovssahasat
4406Canine Gufihtar
4407Cactus Country Jacque
4408Jack de la Lande de Bourberouge
4409Josh de la Lande de Bourberouge
4410Jadis de la Lande de Bourberouge
4411Java de la Lande de Bourberouge
4412Jopie de la Lande de Bourberouge
4413J'Snow du Pech du Cayrol
4414Julieta du Pech du Cayrol
4415Just All White du Pech du Cayrol
4416Je t'Aime Tant du Pech du Cayrol alias Love
4417Jack du Pech du Cayrol
4418Jingle Bells du Pech du Cayrol
4419Jaia du Pech du Cayrol
4420JLouis du Pech du Cayrol
4421Joe de la Benigousse
4422Junior de la Benigousse(2)
4423Jalna de la Benigousse
4424Jenna de la Benigousse
4425Jade de la Benigousse
4426Jolie de la Benigousse
4427Jocker de la Benigousse
4428Julius de la Benigousse
4429Jago de la Benigousse
4430Cactus Country Payton(2)
4431Java de la Belle Longere
4432Jeepsy de la Belle Longere
4433Jinger de la Belle Longere
4434Jumper de la Belle Longere
4435Juke de la Belle Longere
4436Jenko de la Belle Longere
4437Jopic du Clos de la Chevardiere
4438Jules Cesar du Clos de la Chevardiere
4439J'obtiens du Clos de la Chevardiere
4440Jibus du Clos de la Chevardiere
4441Jitsu du Clos de la Chevardiere
4442Justesse du Clos de la Chevardiere
4443Jingxi du Clos de la Chevardiere
4444Elk Run Lumiere des Etoiles
4445Elk Run Lander
4446Elk Run Luka Star
4447Nekas Mažas Brolis
4448Nazas Mažas Brolis alias Sabre
4449Nobis Mažas Brolis
4450Nora Mažas Brolis
4451Nemo Mažas Brolis
4452Nikky Mažas Brolis
4453Narsas Mažas Brolis
4454Natas Mažas Brolis
4455Elk Run Montgomery Jacques
Avg. COI in 2014 = 21.73%
2015
4456Cactus Country Quail Cooper
4457Cactus Country Queen Annie
4458Cactus Country Quacker Jax
4459Cactus Country Quinn
4460Cactus Country Quiver
4461Cactus Country Ready Yeti
4462Cactus Country Remy
4463Cactus Country Rooster Lovin'Molly
4464Cactus Country Rough Rider Major
4465Cactus Country Razz alias Ranger
4466Cactus Country Pheasant Track Riley
4467Cactus Country Sonoran Girdy
4468Cactus Country Sable
4469Cactus Country Sophie
4470Cactus Country Saxon
4471Cactus Country Sir Colmar
4472Cactus Country Sir Oliver
4473Lucky Luke de la Benigousse
4474Le Banoit de la Benigousse alias Le Bandit
4475Leslie
4476Lipop
4477Largo
4478Laya
4479Lucky(4)
4480Kolbi Chasseur d'Aspen Ridge
4481Keister Chasseur d'Aspen Ridge
4482Kyle Chasseur d'Aspen Ridge
4483Kris Chasseur d'Aspen Ridge
4484Kasey Chasseur d'Aspen Ridge
4485Kip Chasseur d'Aspen Ridge
4486Kira Chasseur d'Aspen Ridge
4487Kelsey Chasseur d'Aspen Ridge
4488Kali Chasseur d'Aspen Ridge
4489Kelli Chasseur d'Aspen Ridge
4490Cactus Country Totally Polka Dottie
4491Cactus Country Trigger
4492Cactus Country Tundra
4493Libertine's Impossible Love du Pech du Cayrol
4494Lina la Caline du Pech du Cayrol
4495Link le Gaillard du Pech du Cayrol
4496Lester le Pirate du Pech du Cayrol
4497Lexi le Dandy du Pech du Cayrol
4498Livio des Cimes D'Or
4499Liham des Cimes d'Or
4500Lemon des Cimes d'Or
4501Leika des Cimes d'Or
4502La Caline des Cimes d'Or
4503Cactus Country Ultra Kodiak Leewood
4504Cactus Country Ukon
4505Cactus Country U Patch
4506Cactus Country Uriel Jordan
4507Cactus Country Un Petite Laci
4508Cactus Country Une Ledoux
4509Alva
4510Adela
4511Agira
4512Aberry
4513Aldo
4514Alvo
4515Arno
4516Lee
4517Rufnit Kingsley
4518Rufnit Kenzi
4519Rufnit Kristal
4520Rufnit Kandi
4521Rufnit Kali
4522Rufnit Kirby
4523Rufnit Kori
4524Rufnit Kati
4525Lizva du Bois Becassier Solognot
4526Lixi du Bois Becassier Solognot
4527Lord du Bois Becassier Solognot
4528Luby du Bois Becassier Solognot
4529Lyna du Bois Becassier Solognot
4530Luxor du Bois Becassier Solognot
4531Louna du Bois Becassier Solognot
4532Lucky(5)
4533Louxor(2)
4534Louane
4535Lola(3)
4536Loris
4537Louky
4538Lizzy
4539Looping(2)
4540Lictee
4541Litchee
4542Laydi
4543Lord Puech des Mus
4544Lybie Puech des Mus
4545Lave Puech des Mus
4546Love Puech des Mus
4547Larc Puech des Mus
4548Lune Puech des Mus
4549Lox du Chene Grive
4550Looky du Chene Grive
4551Luciole du Chene Grive
4552Liro du Chene Grive
4553Laly du Chene Grive
4554Lazore du Chene Grive
4555Liloo du Fief d'Epsom
4556Lafleur du Fief d'Epsom
4557Lavande du Fief d'Epsom
4558Lindt du Fief d'Epsom
4559Largo du Fief d'Epsom
4560Lussac du Fief d'Epsom
4561Lennox du Fief d'Epsom
4562Lego du Fief d'Epsom
4563Lasco
4564Lutti
4565Loxane
4566Little.C
4567Lille
4568Lysa(2)
4569Largo(2)
4570Elk Run Nala
4571Canine Hector
4572Canine Hizsco
4573Canine Hunderby
4574Canine Hardy
4575Lucien du Pech du Cayrol
4576Léon du Pech du Cayrol
4577Louis du Pech du Cayrol
4578L'Hadrien du Pech du Cayrol
4579Léopoldine du Pech du Cayrol
4580Léonore du Pech du Cayrol
4581Léontine du Pech du Cayrol
4582Lady's Night dite Lili du Pech du Cayrol
4583Lyre du Pech du Cayrol
4584Rufnit Libbie
4585Rufnit Lillie
4586Rufnit Laccie
4587Barnaby
4588Lenka du Clos de la Chevardiere
4589Luigi du Clos de la Chevardiere
4590Larko Queue Courte du Clos de la Chevardiere
4591Largo du Clos de la Chevardiere
4592Lenko Queue Courte du Clos de la Chevardiere
4593Cactus Country Vixen
4594Leantine de la Croix Saint Loup
4595Loupiac de la Croix Saint Loup
4596Lisette de la Croix Saint Loup
4597Lulu de la Croix Saint Loup
4598Los Tapsa de la Baie de Myrthe
4599Lucky de la Baie de Myrthe
4600Lego de la Baie de Myrthe
4601Lady Terttu de la Baie de Myrthe
4602Lisbeth de la Baie de Myrthe
4603Letia de la Baie de Myrthe
4604Liwane Miss L du Fief d'Epsom
4605Luna du Fief d'Epsom
4606Lilas du Fief d'Epsom
4607Louky du Fief d'Epsom
4608Sidas Mažas Brolis
4609Semas Mažas Brolis
4610Sofi Mažas Brolis
4611Sara Mažas Brolis
4612Saja Mažas Brolis
4613Louna(2)
4614Lilas(2)
4615Leo(2)
4616Lascar
4617Laric
4618Lutin de la Pelade de Caco
4619Lipton de la Pelade de Caco
4620Lagon de la Pelade de Caco
4621Lemon de la Pelade de Caco
4622Lucky de la Pelade de Caco
4623Lisa de la Pelade de Caco
4624Cactus Country Excellent Brutus
4625Lhassa du Bois des Bouchauds
4626Lou du Bois des Bouchauds
4627Leroy Chasseur d'Aspen Ridge
4628Lucy Chasseur d'Aspen Ridge
4629Elk Run Olivia
4630Elk Run Oakley
4631Elk Run Opossum
4632Elk Run Ol' Chance
4633Elk Run Orelle
4634Rufnit Maxwell
4635Rufnit Magan
4636Rufnit Maddie
4637Rufnit Marcus
4638Rufnit Melissa
Avg. COI in 2015 = 21.94%
2016
4639Marsu du Clos de la Chevardiere
4640Mam-Co du Clos de la Chevardiere
4641Chateaus A Charlie
4642Chateaus Awesome Sassy
4643Chateaus Alli Mcdog
4644Chateaus A Sparky
4645Chateaus Apache Sifuentes
4646Chateaus A Bird in the Hand
4647Chateaus Antsy Meg
4648Myrtille des Portes de l'Avesnois
4649Mirza des Portes de l'Avesnois
4650Matra des Portes de l'Avesnois
4651Myrius des Portes de l'Avesnois
4652Mascot des Portes de l'Avesnois
4653Moka des Portes de l'Avesnois
4654Melia des Portes de l'Avesnois
4655Muscat(2)
4656Mozart
4657Muesli
4658Max(2)
4659Malko
4660Massai
4661Malbo
4662Manga(2)
4663Mado(2)
4664Mara
4665Myna
4666Malu de la Benigousse
4667Magique de la Benigousse
4668Mercedes de la Benigousse
4669Margot de la Benigousse
4670Maya de la Benigousse
4671Mirabelle de la Benigousse
4672Mutine de la Benigousse(2)
4673Must du Fief d'Epsom
4674Mistral du Fief d'Epsom
4675Metisse du Fief d'Epsom
4676Mila du Fief d'Epsom
4677Mahalo du Fief d'Epsom
4678Mystere du Fief d'Epsom
4679Cactus Country Wyatt
4680Cactus Country Willow
4681Spectrolite's French Kiss
4682Spectrolite's French Vanilla
4683Cactus Country Xanaduke
4684Mezzo du Bois Becassier Solognot
4685Mango du Bois Becassier Solognot
4686Max du Bois Becassier Solognot
4687Misse du Bois Becassier Solognot
4688Mina du Bois Becassier Solognot
4689Maia du Pech du Cayrol
4690Maxwell du Pech du Cayrol
4691Mango du Pech du Cayrol
4692Ma Chérie du Pech du Cayrol
4693Merlin du Pech du Cayrol
4694Mamour du Pech du Cayrol
4695Voyageurs Point Ace Mallard
4696Voyageurs Point Alan Kip
4697Malko des Cimes d'Or
4698Madiba des Cimes d'Or
4699Miles des Cimes d'Or
4700Maly des Cimes d'Or
4701Molly des Cimes d'Or
4702Rufnit Nathan
4703Rufnit Naddie
4704Rufnit Nattie
4705Rufnit Nellie
4706Rufnit Natalie
4707Rufnit Nixie
4708Rufnit Natacha
4709Rufnit Nenna
4710Cactus Country Yeager Appollo
4711Cactus Country Yaw Rudder
4712Cactus Country Yoke Stick
4713Cactus Country Yukon Wilma
4714Cactus Country Yankee
4715Cactus Country Yazzie
4716Ula Mažas Brolis
4717Uma Mažas Brolis
4718Una Mažas Brolis
4719Unika Mažas Brolis alias Paris
4720Unique Mažas Brolis
4721Uno Mažas Brolis
4722Ursa Mažas Brolis
4723Uzi Mažas Brolis alias Roussi
4724Lillie Chasseur d'Aspen Ridge
4725Lou Chasseur d'Aspen Ridge
4726Lizzy Chasseur d'Aspen Ridge
4727Karamain Triton
4728Karamain Telesto
4729Karamain Titan
4730Karamain Thalassa
4731Karamain Theia
4732Karamain Thebe
4733Chateaus Bird Dog Kenzie
4734Chateaus Bird Dog Hunter
4735Chateaus Brock
4736Chateaus Bailey
4737Woodcock Island Letty
4738Woodcock Island Little-Big Berry
4739Woodcock Island Felhő
4740Woodcock Island Szilaj
4741Woodcock Island Panda
4742Chateaus Chanel
4743Chateaus C Smoky
4744Chateaus C Ace
4745Chateaus Comet
4746Chateaus C Ambers Pappy
4747Chateaus C Gigi
4748Cactus Country Zalena's Whiskey Girl
4749Amigo Mažas Brolis
4750Anella Mažas Brolis
4751Anry Bel Ami Mažas Brolis
4752Atas Mažas Brolis
4753Agnes Mažas Brolis
4754Mira du Pech du Cayrol
4755Rufnit Okera
4756Rufnit Olan
4757Rufnit Olysa
4758Rufnit Omyra
4759Rufnit Ondrea
4760Rufnit Odin
4761Rufnit Oaklyn
4762Rufnit Onyx
4763Mic des Cimes d'Or
4764Mignon des Cimes d'Or
4765Miro des Cimes d'Or
4766Moly des Cimes d'Or
4767Mozart des Cimes d'Or
4768Merlot des Cimes d'Or
4769Cactus Country Arizona
4770Cactus Country Allagash Tucker
4771Marshall du Fief d'Epsom
Avg. COI in 2016 = 21.98%
2017
4772Karamain Umbriella
4773Elk Run Quintessence Matisse
4774Elk Run Queso
4775Nolan(1)
4776Norton(2)
4777Nelson(3)
4778Nicolette
4779Nancy
4780Naomi
4781Natasha alias Dash
4782Nadia
4783Natalie
4784Rufnit Panther
4785Rufnit Parker
4786Rufnit Pepper
4787Rufnit Pierre
4788Rufnit Piper
4789Rufnit Princeton
4790Rufnit Puma
4791Rufnit Pamela
4792Nougat du Becassier Chassant
4793Nandi du Becassier Chassant
4794Nanouk du Becassier Chassant alias Nuez
4795Noisette du Becassier Chassant
4796Nelka du Becassier Chassant
4797Nola du Becassier Chassant
4798Nina du Becassier Chassant
4799Neige du Becassier Chassant
4800Ninon du Becassier Chassant
4801Nepal du Bois des Bouchauds
4802Nasa du Bois des Bouchauds
4803Nero du Bois des Bouchauds
4804Newton II du Pech du Cayrol
4805Nette du Pech du Cayrol
4806Niky du Pech du Cayrol
4807Night du Pech du Cayrol
4808Nala du Pech du Cayrol
4809Nemesis du Pech du Cayrol alias Mary
4810Nabenigousse des Landes Correziennes
4811Niko des Landes Correziennes
4812Nerac des Landes Correziennes
4813Nougat des Landes Correziennes
4814Naika des Landes Correziennes
4815Nelly des Landes Correziennes
4816Chateaus Duke
4817Chateaus D Remington
4818Chateaus Dallas
4819Elk Run Ruger
4820Elk Run Ridge
4821Elk Run Rolling Thunder
4822Elk Run Rosebud
4823Belle(3)
4824Benjamin
4825Bertha
4826Bingo
4827Bonnie(2)
4828Bosco
4829Bagira
4830Nessy
4831Nifrane
4832Nimbus
4833Nila du Fief d'Epsom
4834Nymphe du Fief d'Epsom
4835Nougat du Fief d'Epsom
4836Negus du Fief d'Epsom
4837Nesquik du Fief d'Epsom
4838Nala du Fief d'Epsom
4839Nouka du Pech du Cayrol
4840Nathaly IV du Pech du Cayrol alias Penny
4841Nina IV du Pech du Cayrol
4842Neutron du Pech du Cayrol
4843Nerval du Pech du Cayrol
4844Nano du Pech du Cayrol
4845N'Louis du Pech du Cayrol
4846Nova II du Pech du Cayrol
4847Norya du Pech du Cayrol
4848Rufnit Quota Gunner
4849Rufnit Quiet Thunder
4850Rufnit Quarter Master
4851Rufnit Quail Seeker
4852Rufnit Quest Victor
4853Rufnit Quantum Hunter
4854Rufnit Quite Able
4855Rufnit Quick Silver
4856Rufnit Queen Adi
4857Nixon
4858Nayo
4859Nino
4860Nirvana
4861Noisette
4862Nora(2)
4863Vajani's Trésor Nuri
4864Dion's Xcalibur alias Ruby
4865Dion's Xander
4866Dion's Xercule
4867Drac Mažas Brolis
4868Daisy Mažas Brolis
4869Darja Mažas Brolis
4870Norbert de la Croix Saint Loup
4871Naia de la Croix Saint Loup
4872Nikita de la Croix Saint Loup(2)
4873Ninette de la Croix Saint Loup
4874Ninja de la Croix Saint Loup
4875Noure de la Croix Saint Loup
4876Nequar de la Benigousse
4877Nestor de la Benigousse
4878Norma de la Benigousse
4879Voyageurs Point Briar
4880Voyageurs Point Bianka
4881Cactus Country Belyea Willow
4882Cactus Country Belyea Piper
4883Cactus Country Buckshot Cody
4884Cactus County Briar Rose
4885Cactus Country Bel Kyler
4886Cactus Country Bobwhite Crosley
4887Cactus Country Babushka Briar
4888Cactus Country Chasseur De Fasian
4889Cactus Country C Briar Rose
4890Cactus Country Cooper
4891Cactus Country Da Bandit
4892Cactus Country Deets
4893Cactus Country Dax
4894Cactus Country Dorrit
4895Cactus Country Desert Pepper
4896Cactus Country Deacon
4897Cactus Country Dior
4898Enzo Mažas Brolis
4899Elisa Mažas Brolis
4900Chateaus Echo
4901Chateaus Ezekial
4902Chateaus E Sweet Honey
4903Chateaus E Marley
4904Chateaus Esta Sue
4905Chateaus E Jacques
4906Chateaus E Paisley Fille
4907Canine Iskkadeaddji
4908Canine Iðitgáffe
4909Canine Idjavuotna
4910Canine Iehcanas alias Ansa
4911Canine Idjaloddi
4912Cactus Country Elsa
4913Cactus Country Extraneous Solution
4914Cactus Country Eli(2)
4915Cactus Country Elite Ruger
4916Nelson(4)
4917Newton
4918Nepal
4919Naigo
4920Nougat(3)
4921Norton(3)
4922Nessie
4923Nouba(4)
4924Rufnit Ryder
4925Rufnit Rusty
4926Rufnit Rebound
4927Rufnit Reba
4928Rufnit Reese
4929Rufnit Ruby
4930Rufnit Rene
4931Rufnit Regal
4932Nino des Cimes d'Or
4933Nitro des Cimes d'Or
4934Nougat des Cimes d'Or
4935Nouky des Cimes d'Or
4936Nubia des Cimes d'Or
4937Nepomuk des Cimes d'Or
4938Nathanael du Pech du Cayrol
4939Nebulous du Pech du Cayrol
4940Nelchior du Pech du Cayrol
4941Noe du Pech du Cayrol
4942Noel du Pech du Cayrol(2)
4943Nayka du Pech du Cayrol
4944Nory du Pech du Cayrol
4945Noe de la Pierre d'Or
Avg. COI in 2017 = 23.43%
2018
4946O'calipej du Marais Becassier
4947Oasis du Marais Becassier
4948Omer du Marais Becassier
4949Onyx du Marais Becassier
4950O'neil du Bois Becassier Solognot
4951Orion du Bois Becassier Solognot
4952Odin du Bois Becassier Solognot
4953Ofir du Bois Becassier Solognot
4954Ola du Bois Becassier Solognot
4955Opportune du Bois Becassier Solognot
4956Olga du Bois Becassier Solognot
4957Oreo des Cimes d'Or
4958Oscar des Cimes d'Or
4959Ora des Cimes d'Or
4960Elk Run Sullivan
4961Elk Run Slow Burn
4962Karamain Valere
4963Karamain Vivacitas
4964Karamain Velox
4965Karamain Venator
4966Karamain Viator
4967Karamain Victrix
4968Karamain Vanilla
4969Oscar du Petit Bois de Chenes
4970Otello du Petit Bois de Chenes
4971Omer du Petit Bois de Chenes
4972Orko du Petit Bois de Chenes
4973Orka du Petit Bois de Chenes
4974Olga du Petit Bois de Chenes
4975Opale du Petit Bois de Chenes
4976Olly du Petit Bois de Chenes
4977Chateaus Fabulous Max
4978Chateaus Famous Atticus
4979Chateaus Fury Jacque
4980Karamain White Gold
4981Karamain Wolfram
4982Voyageurs Point Cooper
4983Voyageurs Point Caesar
4984Voyageurs Point Chantilly Lace
4985Voyageurs Point Crazy 8 Cimber
4986Voyageurs Point Chance
4987Ophelia du Pech du Cayrol
4988Orelie du Pech du Cayrol
4989Oberst du Pech du Cayrol
4990Ori du Pech du Cayrol
4991Flixraign Amelie
4992Flixraign Arielle
4993Flixraign Armand
4994Flixraign Anton
4995Flixraign Arnaud
4996Flixraign Alouette
4997Ork des Pech Gros
4998Ops des Pech Gros
4999Ola des Pech Gros
5000Otop des Pech Gros
5001Olympe des Pech Gros
5002Orka des Pech Gros
5003Oly des Pech Gros
5004Orson
5005Orky
5006Oupy
5007Oskar
5008Olga(4)
5009Oska
5010Oline
5011Alavanmaan Andvari
5012Alavanmaan Alvis
5013Alavanmaan Atla
5014Alavanmaan Astrilde
5015Cactus Country Fielding Remi
5016Cactus Country Fidelas Dash Riprock
5017Cactus Country Famous Hank
5018Cactus Country Flickin' The Bird
5019Cactus Country Fantastic Oakley(2)
5020Cactus Country Fabulous Dizzy Fawn
5021Blanche alias Amy
5022Blaise alias Lilly
5023Bernadette alias Biscuit
5024Bernice alias Diamond
5025Benoit alias Zeus
5026Baron alias Beau
5027Beauvais alias Joe
5028Byron alias Cooper
5029Bertrand alias Falkor
5030Osky
5031Orion(3)
5032Orca
5033Oasis
5034Olga(5)
5035Olly
5036Elk Run Texas Spring
5037Elk Run Tilly
5038Elk Run Tank
5039Elk Run Tandi Bardot
5040Elk Run Tug
5041Chateaus Gracie Mae Leblount
5042Chateaus Garfunkel
5043Chateaus G August Visions Of October
5044Ouragan
5045Orus
5046Opium
5047Ola
5048Olia
5049Ozalee
5050Ollie
5051Olea
5052Grey Mažas Brolis
5053Ghost Mažas Brolis
5054Gunner Mažas Brolis
5055Gaja Mažas Brolis
5056Gloria Mažas Brolis
5057Gizmo Mažas Brolis alias Izmo
5058Odin du Becassier Chassant
5059Opus du Becassier Chassant
5060Otis du Becassier Chassant
5061Oscar du Becassier Chassant
5062Olden du Becassier Chassant
5063Oslo du Becassier Chassant
5064Oona des Landes Correziennes
5065Owana des Landes Correziennes
5066Oline des Landes Correziennes
5067Opaline des Landes Correziennes
5068Ouchka des Landes Correziennes
5069Orock des Landes Correziennes
5070Istra Mažas Brolis
5071Igy Mažas Brolis
5072Illusion Mažas Brolis
5073Inela Mažas Brolis
5074Iran Mažas Brolis
5075Ivan Mažas Brolis
5076Ice Mažas Brolis
5077Indi Mažas Brolis
5078Jamie Mažas Brolis
5079Jenna Mažas Brolis
5080Jasper Mažas Brolis
5081Jason Mažas Brolis
5082Joy Mažas Brolis
5083Jessie Mažas Brolis
5084Othello du Bois des Bouchauds
5085Oscar du Bois des Bouchauds
5086Oupette du Bois des Bouchauds
5087Chateaus H Ellie Mae
5088Chateaus H Maggie Mae
5089Chateaus Handsome Hunter
5090Chateaus Hudson Valley
5091Point Hunt Aquamarine
5092Point Hunt Albite
5093Point Hunt Amethyst
5094Point Hunt Acura
5095Point Hunt Amelie
5096Point Hunt Aqua
5097Point Hunt Agate
5098Ouca du Pech du Cayrol
5099Oscar du Pech du Cayrol
5100Onyx du Pech du Cayrol
5101Orion du Pech du Cayrol
5102One du Pech du Cayrol
5103Ocean du Pech du Cayrol
5104Lrt Annie Oakley
5105LRT Arabella
5106LRT Ava
5107LRT Aslan
5108LRT Axl
5109LRT Abee
5110Cactus Country Genius Jacque
5111Cactus Country Gabriel
5112Cactus Country Gundog Drax
5113Cactus Country Gorgeous Missoula
5114Cactus Country Gabrielle
5115Cactus Country Great Piper
5116Flixraign Celine alias Tess
5117Flixraign Camille
5118Flixraign Celeste alias Ness
5119Flixraign Clarice alias Crystal
5120Flixraign Christophe alias Bailey
5121Flixraign Cyrano
5122Flixraign Claude alias Louis
5123Cactus Country Hunter Gunny
5124Cactus Country Hunting Gal Mia
5125CCKTIG
5126Cactus Country Hank
5127Cactus Country Henry
5128Cactus Contry Hondo Dice
5129Cactus Country Hooch
5130Cactus Country Hautement Beaux
5131Priya alias Coco
5132Portia
5133Piers
5134Plato
5135Pedro alias Fergus
5136Pablo alias Tonka
5137Cactus Country I Am Homer
5138Cactus Country Indus
5139Cactus Country Isabelle
5140Cactus Country Iconic Pete
5141Cactus Country Isle Of Merle
5142Cactus Country Incredible Jet
Avg. COI in 2018 = 23.22%
2019
5143Chateaus Isabella Burns
5144Chateaus I Cedar River Run
5145Chateaus I Willow River Run
5146Paco du Chene Grive
5147Pablo du Chene Grive
5148Poppy du Chene Grive
5149Pyrus du Chene Grive
5150Pattex du Chene Grive
5151Peeta du Chene Grive
5152Pitchoune du Chene Grive
5153Enrico du Pech du Cayrol alias Duke
5154Echo du Pech du Cayrol alias Fizz
5155Pluto du Bois de la Bruyère
5156Pacha du Bois de la Bruyère
5157Rufnit S'more
5158Rufnit Shooter
5159Rufnit Sniper
5160Rufnit Steller
5161Rufnit Sadie
5162Rufnit Sophie
5163Rufnit Sierra
5164Rufnit Sandy
5165Rufnit Savannah
5166Rufnit Shiloh
5167Rufnit Striker
5168Ploè de la Croix d'Angouleme
5169Pepe de la Croix d'Angouleme
5170Paco de la Croix d'Angouleme
5171Petite de la Croix d'Angouleme
5172Polly de la Croix d'Angouleme
5173Primo de la Croix d'Angouleme
5174Più de la Croix d'Angouleme
5175Pacha du Moulin de Plordonnier
5176Pago du Moulin de Plordonnier
5177Pepsi du Moulin de Plordonnier
5178Pirate du Moulin de Plordonnier
5179Pratt du Moulin de Plordonnier
5180Pyrus du Moulin de Plordonnier
5181Pandora du Moulin de Plordonnier
5182Pexy du Moulin de Plordonnier
5183Prada du Moulin de Plordonnier
5184Poker du Bois des Bouchauds
5185Cactus Country Jitterbug
5186Cactus Country Jacob
5187Cactus Country Jalai
5188Cactus Country Jucielle
5189Cactus Country Jovellana
5190Cactus Country Jovial Gunny
5191Gyldenskovs Peer Gynt
5192Gyldenskovs Pihla
5193Gyldenskovs Polar Bear
5194Gyldenskovs Pruni Karamain
5195Gyldenskovs Panter
5196Fradaikee Farrel alias Otto
5197Fradaikee Ferris alias Beau
5198Fradaikee Firecracker alias Hercules
Avg. COI in 2019 = 22.31%